Hvad er en selvhjælpsgruppe?

Selvhjælpsgrupper er fællesskaber for mennesker, der mødes for at bearbejde en livsudfordring eller krise, de er fælles om. I Frivilligcenter Aarhus’ selvhjælpstilbud bringes mennesker sammen, så de har mulighed for et udveksle erfaringer og for at sætte ord på tanker og følelser samt mulighed for at lytte til og lære af de andre deltagere.

I en selvhjælpsgruppe mødes man og taler med andre, der står i en lignende situation som en selv. Der er tale om gensidighed og ligeværdighed, og man behandler al information med diskretion. Styrken ved en selvhjælpsgruppe er, at man er fælles om at stå i den samme situation.

En selvhjælpsgruppe mødes enten ugentligt eller hver 14. dag, i to timer, enten i dagstimerne eller sidst på eftermiddagen. Man mødes 8 eller 12 gange i alt. Der er tilknyttet en frivillig gruppeleder, som hjælper med at skabe klare rammer for gruppens samvær og samtale. 

Vi opretter grupper løbende og med mange forskellige temaer. Tematisk dækker de over forskellige sociale og sundhedsmæssige problemstillinger.

Eksempler på temaer for en vores grupper kan være:

Hvis din situation ikke er nævnt, så kontakt os alligevel – måske har vi andre skrevet op, som står i samme situation.

Vi starter løbende nye grupper, når der er deltagere nok – typisk 6-8 personer.

Selvhjælpsgrupper er ikke behandling eller terapi. Har du et misbrug eller en psykisk sygdom, der kræver behandling, henvises du i stedet til andre relevante tilbud.

Kunne du tænke dig at blive frivillig gruppeleder i en selvhjælpsgruppe?

Vi søger løbende nye gruppeledere til vores grupper.

Læs mere om, hvordan du kan blive frivillig gruppeleder i en selvhjælpsgruppe her.

Vil du vide mere? 

Ønsker du at blive skrevet op til en gruppe eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på selvhjaelp@frivilligcenteraarhus.dk eller tlf. +45 60 54 58 3