Frivilligcenter Aarhus

Frivilligcenter Aarhus er en paraplyorganisation for det frivillige sociale arbejde i Aarhus Kommune. Vi arbejder målrettet for at støtte, synliggøre og udvikle det frivillige sociale foreningsliv - og på den måde styrke indsatsen for sårbare og udsatte mennesker i Aarhus Kommune. 

Frivilligcenteret har mange års erfaring, indgående kendskab til frivilligområdet og et stort netværk i kommunen.

  • Vi understøtter foreningernes arbejde ved at tilbyde lokaler, kurser, netværk, rådgivning, støtte til opstart, synlighed og facilitering af samarbejde.
  • Vi udvikler frivilligheden ved at deltager i og drive udviklingsprojekter, som handler om nye typer engagement og medborgerskab. 
  • Vi bygger bro mellem foreningsliv, erhvervsliv og kommune - og hjælper nye samarbejder i gang.
  • Vi hjælper byens borgere med at blive frivillige i den helt rigtige forening - eller at finde det helt rigtige foreningstilbud.
  • Vi skaber overblik og synlighed, både digitalt og i den virkelige verden - så det bliver nemt og tilgængelig for både borgere og samarbejdspartnere at engagere sig.