Genåbning efter Corona

Frivilligcenter Aarhus genåbner delvis fra mandag d. 8. juni.
 
I første omgang åbner vi kun op for de borgerrettede aktiviteter, dvs. de foreningstilbud, som har direkte kontakt til udsatte grupper eller borgere i en sårbar situation. Helt konkret drejer det sig om samværstilbud, selvhjælpsgrupper og lignende gruppetilbud for sårbare borgere, rådgivningstilbud og lignende. 
 
Vi kan desværre ikke endnu åbne op for alle typer aktiviteter og møder, da det dels ikke er muligt pga. de nuværende restriktioner og afstandskrav og dels ville bevirke for mange mennesker i huset. Det betyder, at bestyrelsesmøder, informationsmøder, generalforsamlinger, uddannelse/kurser for frivillige, frivilligsamtaler og lignende desværre må vente lidt endnu. 
 
Baggrunden for prioriteringen er dels en opmærksomhed på vores sårbare borgere, som har særligt brug for de frivillige fællesskaber i denne periode, dels selvfølgelig en opmærksomhed på at undgå smittespredning. Under normale omstændigheder er vi mange hundrede forskellige mennesker i huset i løbet af en uge – og derfor kan vi altså kun åbne delvist op i første omgang.
 
Vi er så klar til at byde jer velkommen i vores nye lokaler i Sønder Allé 33, og glæder os til at se jer!

Frivilligcenter Aarhus

Frivilligcenter Aarhus er en paraplyorganisation for det frivillige sociale arbejde i Aarhus Kommune. Vi arbejder målrettet for at støtte, synliggøre og udvikle det frivillige sociale foreningsliv - og på den måde styrke indsatsen for sårbare og udsatte mennesker i Aarhus Kommune. 

Frivilligcenteret har mange års erfaring, indgående kendskab til frivilligområdet og et stort netværk i kommunen.

  • Vi understøtter foreningernes arbejde ved at tilbyde lokaler, kurser, netværk, rådgivning, støtte til opstart, synlighed og facilitering af samarbejde.
  • Vi udvikler frivilligheden ved at deltager i og drive udviklingsprojekter, som handler om nye typer engagement og medborgerskab. 
  • Vi bygger bro mellem foreningsliv, erhvervsliv og kommune - og hjælper nye samarbejder i gang.
  • Vi hjælper byens borgere med at blive frivillige i den helt rigtige forening - eller at finde det helt rigtige foreningstilbud.
  • Vi skaber overblik og synlighed, både digitalt og i den virkelige verden - så det bliver nemt og tilgængelig for både borgere og samarbejdspartnere at engagere sig.