Pilotprojekter

Selvhjælpsgrupper for sårbare unge

Flere og flere unge mistrives og er truede på den mentale sundhed. Den dårlige mentale trivsel kan føre til mentale helbredsproblemer eller psykiske lidelser i voksenalderen, og kan derfor have stor betydning ift. uddannelse, deltagelse på arbejdsmarkedet, sociale relationer og generel livskvalitet.

Selvhjælpsgrupperne er for unge mellem 15 og 29 år som oplever mistrivsel eller som er truet på den mentale sundhed. I grupperne kan de mødes med andre unge i en lignende situation eller med samme udfordring, og på den måde spejle sig i hinanden og støtte hinanden til bedre forståelse og håndtering af deres situation eller livsforhold – i et ligeværdigt fællesskab. Det er altså de unge selv, som støtter og hjælper hinanden, og tager ansvar for både egen og øvrige deltageres udvikling og trivsel. Frivillige sørger for at facilitere grupperne og skabe et trygt rum.

Projektets formål er at styrke trivsel og mental sundhed hos de unge for at forebygge forværring og psykisk mistrivsel. Projektet er et samarbejde mellem headspace Aarhus og Frivilligcenter Aarhus og løber fra 1. maj 2023 og et år frem. Her skal selvhjælpsgrupperne afprøves og udvikles i samarbejde med en kompetent følgegruppe bestående af repræsentanter fra centrale afdelinger i Aarhus Kommune, fra uddannelsesområdet og fra foreningslivet. Følgegruppen har bl.a. til opgave at pege på relevante temaer for grupperne, der afspejler de unges udfordringer. Fx psykisk sårbarhed, fysisk handicap, konflikter i nære relationer, droppet ud af studiet, tidligere anbringelse, negativ kropsopfattelse m.fl.

Hvis du vil høre mere eller kender en ung, der vil have gavn af at deltage i en selvhjælpsgruppe, kan du kontakte projektleder Jane Lykkegaard Duncker på 61267271 eller jld@frivilligcenteraarhus.dk

Projektet er støttet af Foreningen Velliv og Antoniusfonden.


”Jeg har sgu lyst til at bidrage”: Deltagelse i frivillige fællesskaber for unge med handicap

Unge med handicap er udfordrede i forhold til deltagelse i mange samfundsarenaer. De deltager i mindre grad i fritids- og foreningslivet samt uddannelse og arbejdsmarked. Deltagelse i fællesskaber styrker ikke kun relationer og kompetencer, men udvikler også den enkeltes mod og tro på handlemuligheder samt at kunne bidrage og gøre en forskel. Det styrker den enkeltes selvforståelse og identitet som værende aktiv og bidragende – og myndiggør de unge med handicap, som ikke nødvendigvis har haft de bedste forudsætninger for at styre eget liv.

Omdrejningspunktet i ”Jeg har sgu lyst til at bidrage” er en makker-ordning, hvor unge med handicap kobles med en frivillig ’forenings-ven’ ud fra fælles interesse. Herefter følges makkerparret til en fritids-/foreningsaktivitet i en periode på 6 måneder for på den måde at støtte den unge i en tryg introduktion hertil. Håbet er at kunne fastholde de unge i fællesskabet efter de 6 måneder.

Formålet med projektet er at skabe bedre trivsel og livskvalitet samt at forebygge ensomhed for unge med handicap ved at styrke deltagelse i lokale fællesskaber. Projektet er et samarbejde mellem Egmont Højskolen og Frivilligcenter Aarhus og løber fra 1. maj 2023 og et år frem, hvor der skal udvikles og afprøves en model for brobygning mellem unge med handicap og Aarhus Kommunes mangfoldige fritids- og foreningsliv.

Målgruppen er unge og unge voksne (18-35 år) med handicap. Gruppen er bred omfatter mennesker med forskellige kombinationer af kommunikations- og bevægelseshandicap, hjerneskader og udviklingsforstyrrelser.

Hvis du vil høre mere eller kender en ung, der vil have gavn af at deltage i projektet, kan du kontakte projektleder Jane Lykkegaard Duncker på 61267271 eller jld@frivilligcenteraarhus.dk

Projektet er støttet af Jaschafonden.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere.