Medlemmer

Vores medlemmer

I Frivilligcenter Aarhus har vi cirka 180 medlemmer. 

Her kan du se en liste over alle vores medlemmer, og klikke dig videre til foreningens hjemmeside.

Foreningensnavn Hjemmeside
AA - Fredagsgruppen https://dkaa.dk/
AA - Internationale Gruppe af Anonyme alkoholikere i Århus https://dkaa.dk/
AA - torsdagsgruppe https://dkaa.dk/
AA Frokostgruppe https://dkaa.dk/
Aarhus Børnehøjskole (en del af KFUM og KFUK) http://børnehøjskole.dk
Åbenkonfliktrådgivning https://www.konfliktraadgivning.dk/
AFS Interkultur Århus Lokalforening http://www.afs.dk
AFS Interkultur Danmark http://www.AFS.dk
Aktion Børnehjælp, Aarhus http://www.aktionb.dk
Al-Anon - Pårørende til alkoholikere - Tirsdagsgruppen http://www.al-anon.dk/Default.aspx?nid=1
Al-anon torsdagsgruppe https://www.al-anon.dk/
Alateen http://alateen.dk/index.asp
Alzheimerforeningen Østjylland http://www.alzheimer.dk
Angstforeningen http://www.angstforeningen.dk
Angstforeningen - pårørendemøder https://www.angstforeningen.dk/index.php?page=p%C3%A5r%C3%B8rendegrupper
Angstforeningen - Socialfobi 2 https://www.angstforeningen.dk/
Angstforeningen- Åben Rådgivning Grupperne https://www.angstforeningen.dk/
Anonyme Borgere Med Smerter (ABMS http://abmsdanmark.dk/
Anonyme Overspisere (OA) http://www.oa-dk.org
Autisme-og asperger forening http://www.aspergerforeningen.dk/
Bedre Psykiatri Aarhus http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus
BISTAD http://da-dk.facebook.com/pages/BISTAD/218295144900004
Bloddonorerne i Aarhus https://bloddonor.dk/frivilligt-arbejde/
Blossom http://blossom-project.org
Børn, Unge og Sorg (Det nationale Sorgcenter) https://sorgcenter.dk
Børnenes Kontor i Aarhus http://bornenes-kontor.dk
Børns Vilkår http://www.bornsvilkar.dk
Børns Voksenvenner, Aarhus http://www.voksenven-aarhus.dk/
Café EXIT http://www.EXIT-DANMARK.DK
Cocaine Anonymous Aarhus https://ca-denmark.dk/
CSM Midt Nord - Frivilligsektionen http://www.christinecenteret.dk
Cyberhus, Online rådgivning for børn og unge http://www.cyberhus.dk%20​
Danish Muslim Aid http://www.dmaid.dk
Dansk Blindesamfund Østjylland http://www.synshandicap-oj.dk
Dansk Blindesamfunds Ungdom Region Vest https://dbsu.dk
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe http://www.dfhaarhus.dk
Dansk Folkehjælp Aarhus Afd. http://afdeling.folkehjaelp.dk/aarhus/
Dansk Præmatur Forening https://praematur.dk/
Dansk-Azerbaijansk Venskabsforening (DAV) http://www.azerdan.dk/Dan/dav/omdav.html
Danske Handicaporganisationer Aarhus https://handicap.dk/lokalafdelinger/midtjylland/dh-aarhus
DareGender http://www.daregender.dk
De Anbragtes Vilkår https://www.deanbragtesvilkar.dk/
Den Eritreanske - Danske Forening i Aarhus Kommune
Den Iranske Forening i Århus
Depressionsforeningen - Aarhus Sekretariat http://www.depressionsforeningen.dk
Depressionsforeningen - Bipolargruppe https://depressionsforeningen.dk/lokalgrupper/
Depressionsforeningen - Depressionsgruppe https://depressionsforeningen.dk/
Depressionsforeningen - Forældre til unge og voksne med bipolar lidelse https://depressionsforeningen.dk/
Depressionsforeningen - Ungegruppe http://www.depressionsforeningen.dk
Det Kærlige Måltid http://detkaerligemaaltid.dk/
Dialog på Tværs http://www.dialogpaatvaers.dk
Efterladte efter selvmord http://www.efterladte.dk
EventyrJul http://www.eventyrjul.dk
Exitcirklen - veje ud af psykisk vold https://exitcirklen.dk
FBU ForældreLANDSforeningen Region Midtjylland http://fbu.dk
Fibromyalgi- og Smerteforeningen http://www.fibromyalgi.dk/
Flygtningehjælpens Aftenskole https://www.facebook.com/groups/1378635055792020
Folkekirkens Familiestøtte https://folkekirkensfamiliestotte.dk/
Fonden Bindeleddet http://www.bleddet.dk
Fonden Mødrehjælpen http://moedrehjaelpen.dk
Foreningen BogSpiloppen https://www.facebook.com/bogspiloppen/
Foreningen den 3. alder / A3 https://www.foreningenden3alder.com/
Foreningen Far http://www.foreningenfar.dk
Foreningen for Stammere i Danmark - Aarhus Lokalafdeling https://www.facebook.com/groups/15078585474/
Foreningen for unge eritreaner - Fc Habesha
Foreningen Grønlandske Børn http://www.fgb.dk/
Foreningen Institut Mod Vold - Indsatser mod vold i nære relationer http://www.institutmodvold.dk
Gallo Kriserådgivning http://www.kriseraadgivning.dk
Gamblers Anonymous (GA) http://gamblersanonymous.dk/
GAME Denmark https://game.ngo
Gigtforeningens Aarhuskreds http://gigtforeningen.dk
Glæden http://www.besoegsvenner.dk%20/www.glaeden.dk
Headspace http://www.headspace.dk
Hemingway Club Århus https://hemingwayclub.dk/klub/aarhus-1/
Hjernerystelsesforeningen https://hjernerystelsesforeningen.dk/
Home-Start Aarhus http://www.home-start.dk
HUSRUM http://www.husrum.dk
ICAK, Informationscenter for Alternativ Kræftbehandling https://www.icak.dk/
ICDA (VI-Senior) http://www.vi-senior.dk/
IMCC http://imcc.dk
Indvandrerrådgivningen http://www.indvandrerraadgivningen.dk/
Joan-Søstrene https://joansoestreneaarhus.dk/
Jysk børneforsorg/Fredehjem http://www.jyskborneforsorg.dk
Kirkens Korshær http://www.kkaarhus.dk
Kirkernes Sociale Arbejde http://www.ksa-aarhus.dk
KU-Sammen
Kulturgyngen http://www.kulturgyngen.dk
Kvindehuset i Aarhus http://www.kvindehuset.com/
Kvisten http://www.kvistene.dk
Land of hope http://landofhope.global
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade http://www.lmsos.dk
Landsforeningen Ung Uden Mobning http://www.uum.dk
Landsorganisationen KRIS https://kris-dk.dk/
LAP Midtjylland https://www.lap.dk/grundforeninger/lap-midtjylland/
Lær for Livet https://laerforlivet.dk/
Læseforeningen http://Laeseforeningen.dk
LEV venner http://www.lev.dk
LGBT Asylum Aarhus afdelingen https://www.lgbtasylum.dk/
LGBT+HUSET https://lgbthusaarhus.dk/
LivaRehab http://Livarehab.dk
LIVSKRAFT http://www.livskraftcenter.dk
Livslinien https://www.livslinien.dk/
Livsværkstederne i Gellerup https://www.livsværkstederne.dk
LOCOmotivet http://locomotivet.dk
Mandecentret Aarhus https://mandecentret.dk/
Mentorbarn - Relationer for Livet http://www.mentorbarn.dk
Muhabet Aarhus http://www.muhabet-aarhus.dk
NA Bare for idag https://www.nadanmark.dk/
Narcotics Anonymous (NA) https://www.nadanmark.dk/
Natteravnene (en del af Fonden for Socialt Ansvar) http://www.natteravnene.dk
Natteravnene Aarhus http://aarhus.natteravnene.dk/
NEFOS Netværket for selvmordsramte http://www.nefos.dk/
Ny-identitet http://www.ny-identitet.dk
OCD Foreningen http://ocd-foreningen.dk
Offerrådgivningen i Aarhus http://www.offerraadgivning.dk/lokale_offerraadgivninger/oestjylland.html
Oxfam IBIS http://www.oxfamibis.dk
Peace & Friendship Organization http://www.pf4all.com
Plexus Aarhus http://www.plexusaarhus.dk/
Powerjob Midt http://www.powerjobmidt.dk
RBU - Mobsquad https://hemingwayclub.dk
Red Barnet Ungdom http://www.redbarnetungdom.dk/Lokalforeninger/Aarhus/Tom!/Intro.aspx
Røde Kors http://www.rodekors.dk/foerstehjaelp?gclid=CN6-rO6h88QCFST4cgodJ64AqQ
Samværd https://www.legpaaplejehjem.dk/
Selvhjælpsgruppen for stemmehørere
Sex og Samfund http://www.sexogsamfund.dk
Siamo Street https://www.facebook.com/SiamoFAarhus
SIND Ungdom http://www.sindungdom.dk
Sind-Nettet https://sind.dk/sind-nettet
Sinds MedicinRådgivning https://smr.dk/
Sinds pårørende rådgivning https://sind.dk/faa-hjaelp/for-paaroerende/paaroerenderaadgivning-i-sind
Sindslidendes Vilkår http://sindslidende.dk/
Skraldecaféen http://www.skraldecafeen.dk
Somali International Minority & Marginaized Rights
Spor i Aarhus http://landsforeningen-spor.dk
Støtteforening for Pårørende til Alkohol og Stofmisbrugere https://www.facebook.com/PaaroeendecafeSPAS
Studerende og Sorg http://studerendeogsorg.wordpress.com
Sundhed og Velfærd for Persisktalende
Transpersoner i Denmark (TiD) https://www.transpersoner.dk/
Tro, håb og kærligt samvær
TUBA Danmark http://www.tuba.dk
Udviklingshæmmedes landsforbund http://www.ulf.dk/
ULF-ungdom Lokalkreds Midtjylland
Ungdommens Røde Kors Aarhus https://www.urk.dk/urk-aarhus
Unge Ravne (under Natteravne) https://www.ungeravne.dk/
Ventilen Aarhus https://www.ventilen.dk/byer/arhus/
Ventilen Danmark (National) http://www.ventilen.dk