Medlemmer

Vores medlemmer 2021

I Frivilligcenter Aarhus har vi cirka 165 medlemmer. Her kan du se en liste over alle vores medlemmer, og klikke dig videre til foreningens hjemmeside.
Vil du også være medlem?

Du har ikke lov til at se denne bruger liste.

Foreningensnavn Hjemmeside
AA - "Kom til at tro" lørdag aften https://dkaa.dk/
AA - Fredagsgruppen https://dkaa.dk/
AA - Internationale Gruppe af Anonyme alkoholikere i Århus https://dkaa.dk/
AA - torsdagsgruppe https://dkaa.dk/
AA Frokostgruppe https://dkaa.dk/
Aarhus Børnehøjskole (en del af KFUM og KFUK) http://børnehøjskole.dk
Åbenkonfliktrådgivning https://www.konfliktraadgivning.dk/
ADHD-foreningen, lokalafd. Midt-Østjylland https://adhd.dk
AFS Interkultur Århus Lokalforening http://www.afs.dk
Aktion Børnehjælp, Aarhus http://www.aktionb.dk
Al-Anon - Pårørende til alkoholikere - Tirsdagsgruppen http://www.al-anon.dk/Default.aspx?nid=1
Al-anon torsdagsgruppe https://www.al-anon.dk/
Alateen http://alateen.dk/index.asp
Alzheimerforeningen Østjylland http://www.alzheimer.dk
Angstforeningen http://www.angstforeningen.dk
Angstforeningen - pårørendemøder https://www.angstforeningen.dk/index.php?page=p%C3%A5r%C3%B8rendegrupper
Angstforeningen - Socialfobi 2 https://www.angstforeningen.dk/
Angstforeningen- Åben Rådgivning Grupperne https://www.angstforeningen.dk/
Anonyme Borgere Med Smerter (ABMS http://abmsdanmark.dk/
Anonyme Overspisere (OA) http://www.oa-dk.org
Anonyme Sex og Kærlighedsafhængige (SLAA) http://www.slaa-danmark.dk/
Bedre Psykiatri Aarhus http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus
BISTAD http://da-dk.facebook.com/pages/BISTAD/218295144900004
Bloddonorerne i Aarhus https://bloddonor.dk/frivilligt-arbejde/
Blossom http://blossom-project.org
Børn, Unge og Sorg https://sorgcenter.dk
Børnenes Kontor i Aarhus http://bornenes-kontor.dk
Børns Vilkår http://www.bornsvilkar.dk
Børns Voksenvenner, Aarhus http://www.voksenven-aarhus.dk/
Café EXIT http://www.EXIT-DANMARK.DK
CfK-ung (Center For Konfliktløsning) https://konfliktloesning.dk/faellesskaber/cfk-ung/
Cocaine Anonymous Aarhus https://ca-denmark.dk/
Creative Women's Club Aarhus https://www.instagram.com/creative.women.aarhus/
CSM Midt Nord - Frivilligsektionen http://www.christinecenteret.dk
Cyberhus, Online rådgivning for børn og unge http://www.cyberhus.dk%20​
Danish Muslim Aid http://www.dmaid.dk
Dansk Blindesamfund Østjylland http://www.synshandicap-oj.dk
Dansk Blindesamfunds Ungdom Region Vest https://dbsu.dk
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe http://www.dfhaarhus.dk
Dansk Folkehjælp Aarhus Afd. http://afdeling.folkehjaelp.dk/aarhus/
Dansk Præmatur Forening https://praematur.dk/
Dansk-Azerbaijansk Venskabsforening (DAV) http://www.azerdan.dk/Dan/dav/omdav.html
Danske Handicaporganisationer Aarhus https://handicap.dk/lokalafdelinger/midtjylland/dh-aarhus
DeCibel http://www.decibel.dk
Dem og os http://www.demogos.com/v
Depressionsforeningen - Aarhus Sekretariat http://www.depressionsforeningen.dk
Depressionsforeningen - Bipolargruppe https://depressionsforeningen.dk/lokalgrupper/
Depressionsforeningen - Depressionsgruppe https://depressionsforeningen.dk/
Depressionsforeningen - Forældre til unge og voksne med bipolar lidelse https://depressionsforeningen.dk/
Depressionsforeningen - Ungegruppe http://www.depressionsforeningen.dk
Det Kærlige Måltid http://detkaerligemaaltid.dk/
Dialog på Tværs http://www.dialogpaatvaers.dk
Donorbørns Vilkår http://www.donorboernsvilkaar.dk
Efterladte efter selvmord http://www.efterladte.dk
Eritreansk Forening
Exitcirklen - veje ud af psykisk vold https://exitcirklen.dk
Fibromyalgi- og Smerteforeningen http://www.fibromyalgi.dk/
Folkekirkens Familiestøtte https://folkekirkensfamiliestotte.dk/
Fonden Bindeleddet http://www.bleddet.dk
Fonden Mødrehjælpen http://moedrehjaelpen.dk
Foreningen BogSpiloppen https://www.facebook.com/bogspiloppen/
Foreningen den 3. alder / A3 https://www.foreningenden3alder.com/
Foreningen Far http://www.foreningenfar.dk
Foreningen for adopterede
Foreningen for Bedsteforældre og øvrig relation til anbragte børn https://da-dk.facebook.com/bedsteforeningen/
Foreningen for Stammere i Danmark - Aarhus Lokalafdeling https://www.facebook.com/groups/15078585474/
Foreningen for unge eritreaner - Fc Habesha
Foreningen Grønlandske Børn http://www.fgb.dk/
Gallo Kriserådgivning http://www.kriseraadgivning.dk
Gamblers Anonymous (GA) http://gamblersanonymous.dk/
GAME Denmark https://game.ngo
Glæden http://www.besoegsvenner.dk%20/www.glaeden.dk
Headspace http://www.headspace.dk
Hemingway Club Århus https://hemingwayclub.dk/klub/aarhus-1/
Hjernerystelsesforeningen https://hjernerystelsesforeningen.dk/
Home-Start Aarhus http://www.home-start.dk
HUSRUM http://www.husrum.dk
ICAK, Informationscenter for Alternativ Kræftbehandling https://www.icak.dk/
ICDA (VI-Senior) http://www.vi-senior.dk/
IMCC http://imcc.dk
Indvandrerrådgivningen http://www.indvandrerraadgivningen.dk/
Joan-Søstrene https://joansoestreneaarhus.dk/
Jysk børneforsorg/Fredehjem http://www.jyskborneforsorg.dk
Kirkens Korshær http://www.kkaarhus.dk
Kirkernes Sociale Arbejde http://www.ksa-aarhus.dk
Kulturgyngen http://www.kulturgyngen.dk
Kvindehuset - Bydelsmødre i kvindehuset https://socialkompasset.dk/tilbud/bydelsmoedre-i-kvindehuset/
Kvindehuset i Aarhus http://www.kvindehuset.com/
Kvisten http://www.kvistene.dk
Land of hope http://landofhope.global
Landsforeningen for Børn og Forældre http://lfbf.dk
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade http://www.lmsos.dk
Landsforeningen Ung Uden Mobning http://www.uum.dk
Lap Midtjylland - landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere http://www.lap.dk
Læseforeningen http://Laeseforeningen.dk
Leg & Lær med Etnisk Ord
LEV venner http://www.lev.dk
LGBT Asylum Aarhus afdelingen https://www.lgbtasylum.dk/
LGBT+HUSET https://lgbthusaarhus.dk/
LivaRehab http://Livarehab.dk
LIVSKRAFT http://www.livskraftcenter.dk
Livslinien https://www.livslinien.dk/
Livsværkstederne i Gellerup https://www.livsværkstederne.dk
LOCOmotivet http://locomotivet.dk
Mandecentret Aarhus https://mandecentret.dk/
Midtjysk Spor - Landsforeningen Spor http://landsforeningen-spor.dk
Muhabet Aarhus http://www.muhabet-aarhus.dk
Nar-Anon http://www.nar-anon.dk
Narcotics Anonymous (NA) https://www.nadanmark.dk/
NAUK - Netværk for autistiske kvinder http://www.nauk.dk
NEFOS Netværket for selvmordsramte http://www.nefos.dk/
Ny-identitet http://www.ny-identitet.dk
OCD Foreningen http://ocd-foreningen.dk
Offerrådgivningen i Aarhus http://www.offerraadgivning.dk/lokale_offerraadgivninger/oestjylland.html
Oxfam IBIS http://www.oxfamibis.dk
Peace & Friendship Organization http://www.pf4all.com
Powerjobsøgerne Aarhus http://www.powerjobmidt.dk
RBU - Mobsquad https://hemingwayclub.dk
Red Barnet - Aarhus lokalgruppe http://www.redbarnet.dk
Red Barnet Ungdom http://www.redbarnetungdom.dk/Lokalforeninger/Aarhus/Tom!/Intro.aspx
Røde Kors http://www.rodekors.dk/foerstehjaelp?gclid=CN6-rO6h88QCFST4cgodJ64AqQ
SamlingsStedet https://www.facebook.com/samlingsstedet/
Sammenslutningen af Unge med Handicap http://www.sumh.dk
Samværd https://www.legpaaplejehjem.dk/
Selvhjælpsgruppen for stemmehørere
Sex og Samfund http://www.sexogsamfund.dk
SIND Ungdom http://www.sindungdom.dk
Sind-Nettet https://sind.dk/sind-nettet
Sinds MedicinRådgivning https://smr.dk/
Sinds pårørende rådgivning https://sind.dk/faa-hjaelp/for-paaroerende/paaroerenderaadgivning-i-sind
Sindslidendes Vilkår http://sindslidende.dk/
Skraldecaféen http://www.skraldecafeen.dk
Støtteforening for Pårørende til Alkohol og Stofmisbrugere https://www.facebook.com/PaaroeendecafeSPAS
Studerende og Sorg http://studerendeogsorg.wordpress.com
Sunday Aarhus https://www.facebook.com/SundayAarhus
Sundhed og Velfærd for Persisktalende
TAL UD http://www.talud.dk
Transpersoner i Denmark (TiD) https://www.transpersoner.dk/
Tribadernes net http://www.tribaderne.dk
Tro, håb og kærligt samvær
TUBA Danmark http://www.tuba.dk
Udviklingshæmmedes landsforbund http://www.ulf.dk/
Ungdommens Røde Kors Aarhus https://www.urk.dk/urk-aarhus
Unge Ravne (under Natteravne) https://www.ungeravne.dk/
Ventilen Aarhus https://www.ventilen.dk/byer/arhus/
Ventilen Danmark (National) http://www.ventilen.dk