Projekter

I Frivilligcenter Aarhus er vi en del af en række projekter, der udvikler frivilligheden og foreningslivet i Aarhus Kommune til gavn for udsatte grupper. Læs mere om projekterne herunder.

Unge i udsatte boligområder ind i positive fællesskaber

Ungeprojektet er et treårigt metodeudviklingsprojekt, som undersøger, hvordan vi kan mobilisere unge fra udsatte boligområder til at deltage i frivillige fællesskaber.

Læs mere om Ungeprojektet her.

En dag for en sag

Med en dag for en sag styrker virksomheder deres CSR-profil ved at lade medarbejderne udføre frivilligt arbejde en hel dag.

Læs mere om En dag for en sag her.

Selvhjælpsgrupper

Frivilligcenter Aarhus tilbyder selvhjælpsgrupper for mennesker, der har lyst til at mødes med andre i samme situation.

Læs mere om selvhjælpstilbuddet her.

Følgeven

Som frivillig følgeven støtter du en person med en psykisk sårbarhed i at deltage i byens forenings- og aktivitetsliv.

Læs mere om Følgeven her.

Du er også meget velkommen til at kontakte os for at høre mere.