Projekter

I Frivilligcenter Aarhus er vi en del af en række projekter, der udvikler frivilligheden og foreningslivet i Aarhus Kommune til gavn for udsatte grupper. Læs mere om projekterne herunder.

En dag for en sag

Med en dag for en sag styrker virksomheder deres CSR-profil ved at lade medarbejderne udføre frivilligt arbejde en hel dag.

Læs mere om En dag for en sag her.

Selvhjælpsgrupper

Frivilligcenter Aarhus tilbyder selvhjælpsgrupper for mennesker, der har lyst til at mødes med andre i samme situation.

Læs mere om selvhjælpstilbuddet her.

Følgeven

Som frivillig følgeven støtter du en person med en psykisk sårbarhed i at deltage i byens forenings- og aktivitetsliv.

Læs mere om Følgeven her.

Unge i udsatte boligområder ind i positive fællesskaber

I perioden 2018-2021 kørte vi et metodeudviklingsprojekt, som undersøgte, hvordan man kan mobilisere unge fra udsatte boligområder til at deltage i frivillige fællesskaber.

Læs mere om erfaringerne fra Ungeprojektet her.

Du er også meget velkommen til at kontakte os for at høre mere.