Bestyrelsen

BESTYRELSEN BESTÅR AF LOKALE FORENINGSREPRÆSENTANTER

Frivilligcenter Aarhus afholder generalforsamling hvert år i marts måned, hvor bestyrelsen vælges.

DORTE MORTENSEN

Bestyrelsesforkvinde
Forening: Offerrådgivningen

MARIE NYEGAARD

Næstforkvinde
Forening: Jysk Børneforsorg/Fredehjem

STEEN THYKJÆR

Kasserer
Forening: Bistad

JENS CHRISTENSEN

Bestyrelsesmedlem
Forening: Glæden

SARAH NEERGAARD KRISTIANSEN

Bestyrelsesmedlem
Forening: Børns Vilkår

STEFFAN FRYDKJÆR

Bestyrelsesmedlem
Forening: Gallo Kriserådgivning

RASMUS HOLST NIELSEN

Bestyrelsesmedlem
Forening: Samværd

CARL-AUGUST PAULSEN

Suppleant
Forening: Dansk Folkehjælp

PALLE ELI JENSEN

Suppleant
Forening: SIND

CHRISTINA DAA HORSHAUGE

Suppleant
Forening: Folkekirken i Aarhus - det sociale arbejde