Erfaringer fra Følgeven
2014-2022

Mange mennesker med en psykisk sårbarhed har lyst til at deltage i forenings- og fritidsaktiviteter, men det kan være svært at tage de første skridt.

Følgevens formål
Følgeven blev skabt i 2014 i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Frivilligcenter Aarhus, ANTV, SIND og Center for Digital Pædagogik med finansiering igennem Socialstyrelsens 15M pulje, der handlede om at skabe netværk for personer med sindslidelse igennem indsatser på tværs af sektorer. Formålet med Følgeven var, at forbedre mulighederne for at personer med en psykisk sårbarhed kunne deltage aktivt i forenings- og fritidsaktiviteter i Aarhus.

Målgruppen
Målgruppen var voksne borgere (18+ år) med en psykisk sårbarhed bosiddende
Aarhus Kommune. Borgerne skulle være motiveret for at komme i gang med en fritidsaktivitet og have lyst til at blive matchet med en frivillig følgeven. Det skulle desuden være realistisk, at borgeren kunne fortsætte til fritidsaktiviteten på egen hånd efter seks måneders følgeskab. Målgruppen har stort udviklingspotentiale, men manglede støtte til at komme i gang med at indgå i aktiviteter og meningsfulde fællesskaber på lige fod med andre borgere i samfundet.

Indsatsen
Følgeven har støttet personer med en psykisk sårbarhed, der havde et ønske om at få støtte til at komme i gang med en forenings- eller fritidsaktivitet. Dette blev gjort igennem følgeskab med en frivillig følgeven, som er en person, der deler fritidsinteresse med vedkommende. En frivillig følgeven skulle være stabil, have overskud til at dele sine fritidsinteresser og til at motivere og støtte borgeren i en positiv retning ud i nye personlige relationer og sociale fællesskaber i forenings- og fritidslivet.

Et følgeskab varede som udgangspunkt 6 måneder. Det gav mulighed for mange succesoplevelser ved først at skabe tryghed og en god rutine med at komme afsted. De seks måneder gav også mulighed for, at der kunne tages små skridt imod selvstændig deltagelse i aktiviteten, f.eks. ved at starte med at mødes hjemme hos borgeren, for senere at mødes ved busstoppestedet og så til sidst ved aktivitetsstedet. Det var muligt at forlænge følgeskabet, hvis begge havde lyst til at fortsætte fritidsaktiviteten, samtidigt med at Følgevens andre kriterier stadig blev overholdt (f.eks. at aktiviteten skulle foregå i et fællesskab med flere end kun de to i følgeskabet).

Fritidsaktiviteterne, som Følgevens deltagere har gået til i deres følgeskaber, har spændt vidt. Mange har valgt at gå til bevægelsesaktiviteter som f.eks. svømning, badminton eller fitness. Andre har valgt kreative aktiviteter som kor eller tegning. Der har også været nogle ønsker udenfor ovenstående kategorier som f.eks. modelbiler.

Udover deltagelse i følgeskabet var der også mulighed for, at alle deltagere kunne være med til fællesarrangementer, der blev afholdt fire gange om året. Fællesarrangementerne blev typisk afholdt som en aktivitet med varighed af en time eller to efterfulgt af spisning. Disse gav også deltagerne mulighed for at øve sig i at være med i en social sammenhæng med god støtte.

I perioden 2014-2022 blev i alt 184 personer med en psykisk sårbarhed matchet med en frivillig følgeven