Erfaringer fra Ungeprojektet
2018-2021

Med støtte fra Trygfonden har Frivilligcenter Aarhus i perioden 2018-2021 gennemført et metodeudviklingsprojekt omkring inddragelse af udsatte unge i frivillighed. Formålet med projektet har været at blive klogere på metoder til, hvordan man rekrutterer, motiverer og fastholder de unge, der ifølge statistikkerne er underrepræsenterede i det frivillige foreningsliv og beboerdemokratiet.

I projektet har vi samarbejdet med tre boligorganisationer: AL2bolig, Alboa og Aarhus Omegn, der alle har almennyttige boligafdelinger rundt omkring i Aarhus. Projektets primære aktivitet har været at afholde workshop-forløb for og med målgruppen, hvor vi, med afsæt i SKUB-metoden af Anne Kirketerp, har forsøgt at klæde de unge på til at igangsætte og udføre deres egne projekter og skabe positiv forandring for dem selv og deres lokalområde.

I vores projekt har vi arbejdet med unge mellem 15 og 25 år bosat i udsatte boligområder. Vores fokus har været på unge, der er udsatte qua eksempelvis deres baggrund eller bopæl i på udsatte boligområder med boligsociale indsatser. Projektet har været stærkt udfordret af corona-pandemien bl.a. ift. at samle unge til forløb. I alt har vi afholdt 8 workshopforløb, hvor 90 unge har deltaget. 75,6 % var unge mænd og gennemsnitsalderen var 18 år. Vores oplevelse er, at de unge, som ikke tidligere har engageret sig eller kender til at lave projekter, og som har deltaget i forløb fra start til slut, er dem, der har fået størst personligt udbytte af forløbene.

Igennem forløbene blev de unge klædt på til at udtænke, forberede og udføre forskellige slags aktiviteter efter eget initiativ. Fx ved brug af projektplanlægning, kommunikationsplan og fundraising. Konkret resulterede de 8 forløb i 12 forskellige initiativer, der bl.a. tæller klubber/foreninger, endags-arrangementer for lokalområdet (sommerfest, torvedag, fodboldturnering mf.), en fælles tørresnor og en delebil.

Evalueringen af projektet viser bl.a., at de deltagende unge gennem forløbene har fået større netværk, fået styrket deres kompetencer og fået styrket deres tro på egne evner. Vi har samlet vores viden og erfaringer fra projektet i en håndbog til brug for lignende projektet eller samme målgruppe. Her udfolder vi emner som rekruttering, fastholdelse, motivation og barrierer og forankring. Desuden har vi i projektet udarbejdet en guide til, hvordan man tiltrækker, motiverer og fastholder unge frivillige.

Projektevalueringen kan læses her.

Guide til hvordan man tiltrækker, motiverer og fastholder unge frivillige kan læses her.

Hvis man har uddybende spørgsmål eller kommentarer til indholdet, eller bare gerne vil høre mere, er man altid velkommen til at kontakte os på post@frivilligecenteraarhus.dk

Det har været sjovt at få lov til at bestemme for en gangs skyld. Vi er på en måde voksne. Jeg har været med til at skabe noget sammen med andre på min alder.

– Deltager fra forløb i Aarhus V

Vi ved, at der er flere andre, der hænger ud på gaderne, og dem vil vi gerne invitere med ind i vores fællesskab.

– Amin, medstifter af Klub 8230