Unge skal ind i positive fællesskaber

Unge fra udsatte boligområder er underrepræsenterede i frivilligt arbejde. Gennem et tre-årigt metodeudviklingsprojekt, har vi derfor sat os for at undersøge, hvordan man kan mobilisere unge fra udsatte boligområder til at deltage i frivillige fællesskaber.

Unges egne idéer er drivkraft

Gennem workshop-forløb lader vi de unge komme på banen med deres egne idéer, og understøtter dem i at føre idéerne ud i livet ved at klæde dem på med værktøjer, viden og kompetencer. I mødet med de unge undersøger vi, hvad der motiverer dem, og hvor de oplever barrierer, eksempelvis i forhold til at engagere sig i deres lokale boligområde.

Vores mål er desuden, at de unge, der deltager i forløbene, oplever en positiv udvikling, der kan forebygge og afhjælpe nogle af de udfordringer, som de oplever.

Hvem er målgruppen?

Projektets målgruppe er unge mellem 15 og 25 år, bosat i udsatte boligområder. Unge fra udsatte boligområder er blandt andet kendetegnet ved, at de:

  • typisk er underrepræsenterede i og deltager i mindre grad i det etablerede fritids- og foreningsliv.
  • deltager i højere grad i negative fællesskaber, fx. grupperinger med relationer til det kriminelle miljø.
  • har ringere tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.

Hvem står bag projektet?

Projektet er et samarbejde imellem de tre boligselskaber Alboa, Al2bolig og Aarhus Omegn, Aarhus Kommune (Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse) og Frivilligcenter Aarhus. Projektet gennemføres med midler fra Trygfonden, og projektperioden løber i tre år fra 1. januar 2019 til 31. december 2021.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte projektleder Jane Lykkegaard Duncker, jld@frivilligcenteraarhus.dk, eller projektkoordinator Anne Tindal Thomsen, att@frivilligcenteraarhus.dk.

Du kan også læse mere om resultaterne fra nogle af projektets forløb her:

Artikel: Streetfodbold skaber fællesskab og sammenhold i Viby.

Artikel: Amin og vennerne hang ud på gaden, nu har de startet en klub.

Hvis vi står udenfor i tykke jakker med hætter på, så bliver vi stoppet af politiet. Det er ikke så fedt. Men når vi sidder i klubben, så er der ingen der dømmer os eller har fordomme om, hvad vi laver. Klubben giver os mulighed for at have et sted, hvor der ikke er modstand mod os. Vi skal ikke tænke over, om der sker noget dårligt. Vi ved, at der er flere andre, der hænger ud på gaderne, og dem vil vi gerne invitere med ind i vores fællesskab.

– Amin Nassif, medstifter af klub8230

Det var en dejlig følelse både at vinde turneringen og arrangere en turnering for andre. Der gik lige et stykke tid, inden vi fik det arrangeret, men det gik virkelig godt.

– Sekariae Adar, streetfodboldspiller på holdet ‘Præstevang Street Elite’

Turneringen var en stor succes med masser af fodboldspillere, der havde en fed dag med fodbold, pizza, præmier og hygge. Alt sammen arrangeret af de unge drenge, der gerne vil give noget af det videre, som de selv har haft så meget glæde af, nemlig fodbold og fællesskab.”

– Michael Tagesen, projektkoordinator i Boligforeningen Præstevang