Medlemmer

Vores medlemmer

I Frivilligcenter Aarhus har vi cirka 160 medlemmer. 

Her kan du se en liste over alle vores medlemmer, og klikke dig videre til foreningens hjemmeside.

Du har ikke lov til at se denne brugerliste.

Foreningensnavn Hjemmeside
Ventilen Danmark (National) http://www.ventilen.dk
Ventilen Aarhus https://www.ventilen.dk/byer/arhus/
Unge Ravne (under Natteravne) https://www.ungeravne.dk/
Ungdommens Røde Kors Aarhus https://www.urk.dk/urk-aarhus
ULF-ungdom Lokalkreds Midtjylland
Udviklingshæmmedes landsforbund http://www.ulf.dk/
TUBA Danmark http://www.tuba.dk
Tro, håb og kærligt samvær
Tribadernes net http://www.tribaderne.dk
Transpersoner i Denmark (TiD) https://www.transpersoner.dk/
TAL UD http://www.talud.dk
Sundhed og Velfærd for Persisktalende
Sunday Aarhus https://www.facebook.com/SundayAarhus
Studerende og Sorg http://studerendeogsorg.wordpress.com
Støtteforening for Pårørende til Alkohol og Stofmisbrugere https://www.facebook.com/PaaroeendecafeSPAS
Somali International Minority & Marginaized Rights
Skraldecaféen http://www.skraldecafeen.dk
Sindslidendes Vilkår http://sindslidende.dk/
Sinds pårørende rådgivning https://sind.dk/faa-hjaelp/for-paaroerende/paaroerenderaadgivning-i-sind
Sinds MedicinRådgivning https://smr.dk/
Sind-Nettet https://sind.dk/sind-nettet
SIND Ungdom http://www.sindungdom.dk
Siamo Street https://www.facebook.com/SiamoFAarhus
Sex og Samfund http://www.sexogsamfund.dk
Selvhjælpsgruppen for stemmehørere
Samværd https://www.legpaaplejehjem.dk/
Sammenslutningen af Unge med Handicap http://www.sumh.dk
SamlingsStedet https://www.facebook.com/samlingsstedet/
Røde Kors http://www.rodekors.dk/foerstehjaelp?gclid=CN6-rO6h88QCFST4cgodJ64AqQ
Red Barnet Ungdom http://www.redbarnetungdom.dk/Lokalforeninger/Aarhus/Tom!/Intro.aspx
Red Barnet - Aarhus lokalgruppe http://www.redbarnet.dk
RBU - Mobsquad https://hemingwayclub.dk
Powerjob Midt http://www.powerjobmidt.dk
Plexus Aarhus http://www.plexusaarhus.dk/
Peace & Friendship Organization http://www.pf4all.com
Oxfam IBIS http://www.oxfamibis.dk
Offerrådgivningen i Aarhus http://www.offerraadgivning.dk/lokale_offerraadgivninger/oestjylland.html
OCD Foreningen http://ocd-foreningen.dk
Ny-identitet http://www.ny-identitet.dk
NEFOS Netværket for selvmordsramte http://www.nefos.dk/
Natteravnene Aarhus http://aarhus.natteravnene.dk/
Natteravnene (en del af Fonden for Socialt Ansvar) http://www.natteravnene.dk
Narcotics Anonymous (NA) https://www.nadanmark.dk/
Nar-Anon http://www.nar-anon.dk
Muhabet Aarhus http://www.muhabet-aarhus.dk
Midtjysk Spor - Landsforeningen Spor http://landsforeningen-spor.dk
Mentorbarn - Relationer for Livet http://www.mentorbarn.dk
Mandecentret Aarhus https://mandecentret.dk/
LOCOmotivet http://locomotivet.dk
Livsværkstederne i Gellerup https://www.livsværkstederne.dk
Livslinien https://www.livslinien.dk/
LIVSKRAFT http://www.livskraftcenter.dk
LivaRehab http://Livarehab.dk
LGBT+HUSET https://lgbthusaarhus.dk/
LGBT Asylum Aarhus afdelingen https://www.lgbtasylum.dk/
LEV venner http://www.lev.dk
Leg & Lær med Etnisk Ord
Læseforeningen http://Laeseforeningen.dk
Lær for Livet https://laerforlivet.dk/
Landsorganisationen KRIS https://kris-dk.dk/
Landsforeningen Ung Uden Mobning http://www.uum.dk
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade http://www.lmsos.dk
Landsforeningen for Børn og Forældre http://lfbf.dk
Land of hope http://landofhope.global
Kvisten http://www.kvistene.dk
Kvindehuset i Aarhus http://www.kvindehuset.com/
Kvindehuset - Bydelsmødre i kvindehuset https://socialkompasset.dk/tilbud/bydelsmoedre-i-kvindehuset/
Kulturgyngen http://www.kulturgyngen.dk
KU-Sammen
Kirkernes Sociale Arbejde http://www.ksa-aarhus.dk
Kirkens Korshær http://www.kkaarhus.dk
Jysk børneforsorg/Fredehjem http://www.jyskborneforsorg.dk
Joan-Søstrene https://joansoestreneaarhus.dk/
Indvandrerrådgivningen http://www.indvandrerraadgivningen.dk/
IMCC http://imcc.dk
ICDA (VI-Senior) http://www.vi-senior.dk/
ICAK, Informationscenter for Alternativ Kræftbehandling https://www.icak.dk/
HUSRUM http://www.husrum.dk
Home-Start Aarhus http://www.home-start.dk
Hjernerystelsesforeningen https://hjernerystelsesforeningen.dk/
Hemingway Club Århus https://hemingwayclub.dk/klub/aarhus-1/
Headspace http://www.headspace.dk
Glæden http://www.besoegsvenner.dk%20/www.glaeden.dk
GAME Denmark https://game.ngo
Gamblers Anonymous (GA) http://gamblersanonymous.dk/
Gallo Kriserådgivning http://www.kriseraadgivning.dk
Foreningen Grønlandske Børn http://www.fgb.dk/
Foreningen for unge eritreaner - Fc Habesha
Foreningen for Stammere i Danmark - Aarhus Lokalafdeling https://www.facebook.com/groups/15078585474/
Foreningen for Bedsteforældre og øvrig relation til anbragte børn https://da-dk.facebook.com/bedsteforeningen/
Foreningen for adopterede
Foreningen Far http://www.foreningenfar.dk
Foreningen den 3. alder / A3 https://www.foreningenden3alder.com/
Foreningen BogSpiloppen https://www.facebook.com/bogspiloppen/
Fonden Mødrehjælpen http://moedrehjaelpen.dk
Fonden Bindeleddet http://www.bleddet.dk
Folkekirkens Familiestøtte https://folkekirkensfamiliestotte.dk/
Fibromyalgi- og Smerteforeningen http://www.fibromyalgi.dk/
FBU ForældreLANDSforeningen Region Midtjylland http://fbu.dk
Exitcirklen - veje ud af psykisk vold https://exitcirklen.dk
EventyrJul http://www.eventyrjul.dk
Eritreansk Forening
Efterladte efter selvmord http://www.efterladte.dk
Donorbørns Vilkår http://www.donorboernsvilkaar.dk
Dialog på Tværs http://www.dialogpaatvaers.dk
Det Kærlige Måltid http://detkaerligemaaltid.dk/
Depressionsforeningen - Ungegruppe http://www.depressionsforeningen.dk
Depressionsforeningen - Forældre til unge og voksne med bipolar lidelse https://depressionsforeningen.dk/
Depressionsforeningen - Depressionsgruppe https://depressionsforeningen.dk/
Depressionsforeningen - Bipolargruppe https://depressionsforeningen.dk/lokalgrupper/
Depressionsforeningen - Aarhus Sekretariat http://www.depressionsforeningen.dk
Den Iranske Forening i Århus
Dem og os http://www.demogos.com/v
DeCibel http://www.decibel.dk
De Anbragtes Vilkår https://www.deanbragtesvilkar.dk/
DareGender http://www.daregender.dk
Danske Handicaporganisationer Aarhus https://handicap.dk/lokalafdelinger/midtjylland/dh-aarhus
Dansk-Azerbaijansk Venskabsforening (DAV) http://www.azerdan.dk/Dan/dav/omdav.html
Dansk Præmatur Forening https://praematur.dk/
Dansk Folkehjælp Aarhus Afd. http://afdeling.folkehjaelp.dk/aarhus/
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe http://www.dfhaarhus.dk
Dansk Blindesamfunds Ungdom Region Vest https://dbsu.dk
Dansk Blindesamfund Østjylland http://www.synshandicap-oj.dk
Danish Muslim Aid http://www.dmaid.dk
Cyberhus, Online rådgivning for børn og unge http://www.cyberhus.dk%20​
CSM Midt Nord - Frivilligsektionen http://www.christinecenteret.dk
Creative Women's Club Aarhus https://www.instagram.com/creative.women.aarhus/
Cocaine Anonymous Aarhus https://ca-denmark.dk/
CfK-ung (Center For Konfliktløsning) https://konfliktloesning.dk/faellesskaber/cfk-ung/
Café EXIT http://www.EXIT-DANMARK.DK
Børns Voksenvenner, Aarhus http://www.voksenven-aarhus.dk/
Børns Vilkår http://www.bornsvilkar.dk
Børnenes Kontor i Aarhus http://bornenes-kontor.dk
Børn, Unge og Sorg https://sorgcenter.dk
Blossom http://blossom-project.org
Bloddonorerne i Aarhus https://bloddonor.dk/frivilligt-arbejde/
BISTAD http://da-dk.facebook.com/pages/BISTAD/218295144900004
Bedre Psykiatri Aarhus http://www.bedrepsykiatri.dk/aarhus
Bare for idag https://www.nadanmark.dk/
Autisme-og asperger forening http://www.aspergerforeningen.dk/
Anonyme Sex og Kærlighedsafhængige (SLAA) http://www.slaa-danmark.dk/
Anonyme Overspisere (OA) http://www.oa-dk.org
Anonyme Borgere Med Smerter (ABMS http://abmsdanmark.dk/
Angstforeningen- Åben Rådgivning Grupperne https://www.angstforeningen.dk/
Angstforeningen - Socialfobi 2 https://www.angstforeningen.dk/
Angstforeningen - pårørendemøder https://www.angstforeningen.dk/index.php?page=p%C3%A5r%C3%B8rendegrupper
Angstforeningen http://www.angstforeningen.dk
Alzheimerforeningen Østjylland http://www.alzheimer.dk
Alateen http://alateen.dk/index.asp
Al-anon torsdagsgruppe https://www.al-anon.dk/
Al-Anon - Pårørende til alkoholikere - Tirsdagsgruppen http://www.al-anon.dk/Default.aspx?nid=1
Aktion Børnehjælp, Aarhus http://www.aktionb.dk
AFS Interkultur Århus Lokalforening http://www.afs.dk
ADHD-foreningen, lokalafd. Midt-Østjylland https://adhd.dk
Åbenkonfliktrådgivning https://www.konfliktraadgivning.dk/
Aarhus Børnehøjskole (en del af KFUM og KFUK) http://børnehøjskole.dk
AA Frokostgruppe https://dkaa.dk/
AA - torsdagsgruppe https://dkaa.dk/
AA - Internationale Gruppe af Anonyme alkoholikere i Århus https://dkaa.dk/
AA - Fredagsgruppen https://dkaa.dk/
AA - "Kom til at tro" lørdag aften https://dkaa.dk/