UPS har givet Muhabet et behageligt lydniveau

Af Anne-Mette Madsen

Den 30. oktober havde en gruppe medarbejdere fra bud- og transportfirmaet UPS valgt at bruge deres søndag på at hjælpe værestedet Muhabet med at få en bedre lydisolering i deres to opholdstuer – helt frivilligt og ganske gratis
.

10 medarbejdere fra UPS havde søndag d. 30. oktober fundet vej til værestedet Muhabets lokaler på Skolebakken for at lave en vigtig renovation - de ville give Muhabet en bedre lydisolering og dermed en mere behageligt akustik. Støjniveauet i lokalerne var en gene for mange af de psykisk syge flygtninge og indvandrere, som værestedet åbner sine døre for.

 Stor gevinst for begge parter

UPS 2Socialrådgiver hos Muhabet, Mette J. Mortensen, er imponeret over at folkene fra UPS, brugte deres søndag på at hjælpe værestedet og udtrykker stor taknemmelighed - især fordi Muhabet ikke selv har midler til at få lavet den vigtige lydisolering af lokalerne, der skal skåne værestedets psykisk sårbare gæster. UPS sørgede for opsætning af lydisoleringen, og de havde også fået sponseret materialerne, så Muhabet behøvede blot at bespise de 10 UPS’er på dagen.

Mette J. Mortensen ser rigtig gerne at Muhabet kommer til at arbejde mere sammen med virksomheder, ”Det vi samtidig får ud det, er at fortælle flere folk om det her sted, om de mennesker som kommer her og forhåbentlig få udbredt en større forståelse for dem - jeg synes, at begge parter kan drage stor nytte af at samarbejde”.

 Mål: 500 UPS’er skal være frivillige

Aftalen mellem UPS og Muhabet kom på plads med hjælp fra Frivilligcenter Aarhus. UPS henvendte sig til Leder Louise Morell Holm, der henviste virksomheden til Muhabet. Tre UPS folk fulgte Muhabet på frivilligdagen Frivillig Fredag d. 30. september, og da snakken kom ind på akustikproblemet i lokalerne, tilbød UPS deres hjælp.

Rikke Thobo-Carlsen fra UPS’s personaleafdeling står sammen med sine kolleger for de forskellige frivillige arrangementer hos UPS’s centre i Aarhus og Kolding, og hun oplever en stigende interesse for at yde en frivillig indsats blandt UPS’s medarbejdere. Frivillighed er en del af UPS politik internationalt, og er nu også blevet implementeret i Danmark med fem, seks arrangementer årligt på de enkelte centre. Håbet er, at alle 500 ansatte hos UPS Danmark på sigt kommer ud til et frivilligt arrangement om året. Rikke og hendes kolleger er desuden begyndt at prioritere de små foreninger i UPS centrenes nærhed, så de ansatte kan opleve en større relation til dem de hjælper.

 

 

Man kan mærke at det gør en forskel

UPS 1024x768Rikke Thobo-Carlsen siger at den tydelige taknemmelighed fra foreningerne er en stor drivkraft for UPS frivillige arbejde, og hun sætter pris på at foreningerne kommer på banen med konkrete opgaver, ”der er jo næsten ikke grænser, for hvilke praktiske opgaver vi kan hjælpe med. Det er jo næsten bare foreningerne selv, der skal fortælle hvad de har brug for”.

Kristina Ingersvang Nørgaard fra UPS er begejstret for den frivillige indsats hende og kollegerne udfører, fordi hun kan mærke at det gør en stor forskel. Samtidig er hun glad for det sociale aspekt i de frivillige arrangementer. Man snakker ikke om arbejde og har mulighed for at være social på en anden måde – også på tværs af organisationen, da både chauffører og administrativt personale fra UPS deltager. Kristina slutter af med at forsikre, at hun skal lave masser af frivilligt arbejde, når hun engang går på pension.

Ifølge Mette J. Mortensen har den nye lydisolering hjulpet rigtig meget på støjniveauet i Muhabets opholdsstuer og brugerne giver udtryk for at de kan mærke stor forskel, ”Den ny lydisolering betyder, at vi kan være flere sammen uden at genere hinanden, når vi taler sammen og hører musik - og at de mest sårbare af Muhabets gæster nu kan udholde at være i cafeen i længere tid ad gangen”.

 

Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening