• Hjem
  • Virksomhed
  • Corporate Social Responsibility
  • CSR

Corporate Social Responsibility

 

HVAD ER CSR?

Den Europæiske Kommission definerer CSR som: Virksomhedernes ansvar for deres indvirkning på samfundet. En virksomhedspolitik der hjælper til at fremme virksomhedens sociale, juridiske, miljømæssige- og menneskerettighedsansvar, både lokalt, nationalt og internationalt.

I Danmark er der indført en lov om, at virksomheder i regnskabsklasse C og D, virksomheder med over 250 fuldtidsmedarbejdere, skal afgive en redegørelse for virksomhedens samfundsansvar. Undersøgelser viser, at CSR og samfundsansvar fremmer virksomhedens troværdighed og gørvirksomheden mere attraktiv både som kunde og som medarbejder. Et CSR fokus viser, at virksomheden gerne vil lokalmiljøet, og det kan fremme stoltheden blandt medarbejderne at arbejde et sted, hvor man faktisk hjælper til i lokalsamfundet, samtidig med, at det kan virke positivt på potentielle kunder/samarbejdspartnere.

Hos Frivilligcenter Aarhus vil vi gerne hjælpe jer med, at operationalisere og målrette jeres CSR-arbejde så det rammer bedst muligt i lokalsamfundet. Vi ser det som en vigtig opgave at udbrede idéen om samarbejde mellem virksomheder og foreninger og for at såvel foreninger og virksomheder som Aarhus Kommune og borgerne, får kendskab til rækkevidden af samarbejdsmuligheder. For os handler det om at inspirere og styrke den frivillige sociale sektors udvikling og bæredygtighed.

Yderligere informationer kan findes på erhvervsstyrelsens CSR hjemmeside: https://samfundsansvar.dk/
Samt erhvervsstyrelsens rapport angående 24 store danske virksomheders samfundsansvarsafrapportering: https://erhvervsstyrelsen.dk/csr-rapportering-i-24-danske-virksomheder


Kilder:
Does corporate social responsibility affect the cost of capital? Af: El Ghoul, Sadok; Guedhami, Omrane; Kwok, Chuck C.Y.; Mishra, Dev R. I: Journal of Banking & Finance, Elsevier. Fra: September 2011

Domestic Institutions and Market Pressures as Drivers of Corporate Social Responsibility: Company Initiatives in Denmark and the UK. Af: Brown, Dana; Knudsen, Jette Steen. I: Political Studies, Bind 63, Hæfte 1, Side 181 – 201.