• Hjem
  • Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere


Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark

... er vores landsorganisation, som støtter mere end 80 medlemsorganisationer bestående af lokale frivilligcentre og selvhjælpsprojekter rundt omkring i Danmark. Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark samarbejder på landsplan og driver desuden frivilligjob.dk 


Center for Frivilligt Socialt Arbejde

...er det nationale udviklings-, kompetence- og videnscenter om frivilligheden på velfærdsområdet. Centret styrker og udvikler frivilligheden, det aktive medborgerskab og civilsamfundet i Danmark. Vi samarbejder og bruger løbende deres tilbud om rådgivning, kurser og kompetenceudvikling, netværk samt deres viden og analyser af udvikling i frivilligheden og civilsamfundet. Vi anbefaler at abonnere på centerets faglige nyhedsbreve.


Frivilligrådet

... er nedsat af indenrigs- og socialministeriet og består af medlemmer udpeget i kraft af deres personlige engagement og kendskab til den frivillige sektor. Rådet har til opgave at rådgive ministeren og Folketinget om udviklingstendenser og muligheder inden for den frivillige sektor.


Frivilligt Forum

... er landsorganisation for frivillige sociale organisationer og foreninger i Danmark. Frivilligt Forum taler medlemmernes sag overfor det politiske system og arbejder for at der bliver skabt gode rammer for deres frivillige sociale arbejde. 


Foreningsbutikken

…er byens seniorfrivilligcenter. Foreningsbutikken understøtter de mange seniorforeninger, der er i Aarhus og formidler også frivilligt arbejde til seniorer.


Aarhus Kommune

…støtter Frivilligcenter Aarhus og vi samarbejder bredt med kommunens forvaltninger om frivilligområdet. Vi har et særlig tæt samarbejde med Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse om administration af kommunens lokaler i Grønnegade, strategier på frivilligområdet og konkrete tiltag. Aarhus Kommune har lavet en samlet indgang på deres hjemmeside om frivilligt arbejde i kommunen.


Social- og Indenrigsministeriet

… har en lang række puljer til støtte af frivillige sociale foreninger. Socialministeriet støtter eksisterende frivilligcentre – herunder Frivilligcenter Aarhus – og etableringen af nye. Målet er at der skal være et frivilligcenter i hver kommune.