• Hjem
  • Samarbejde med kommunen

Samarbejde med kommunen

Kan et samarbejde med kommunen forbedre eller forny tilbuddene til jeres målgruppe?

Når forening og kommune samarbejder, kommer det ofte borgerne til gode og det bliver ofte lettere at nå ud til flere borgerne med tilbuddene.

Både forening og kommune kan have et ønske om at gå sammen om en eksisterende eller ny indsats rettet mod en bestemt målgruppe, fx en mentorordning eller en besøgstjeneste. Lige meget hvem, der tager initiativ til samarbejdet, er det en god idé at forpligte hinanden som samarbejdspartnere, aftale rollefordeling og afstemme forventninger - fx ved at lave en psamarbejdsaftale.

Alt efter jeres behov kan vi lave aftale om et konsulentforløb (møde, oplæg, proces o.lig.), hvor vi fx kan komme ind på spørgsmål som:

  • Motivation - hvorfor ønsker I at indgå et samarbejde med kommunen?
  • Hvad vil I gerne samarbejde om?
  • Har I allerede kontakter/netværk i kommunen?
  • Hvordan organiserer vi et godt samarbejde - skal vi have en formel samarbejdsaftale?
  • Hvordan sikrer vi at både kommunale medarbejdere og foreningens frivillige får en god oplevelse ved at arbejde sammen?