• Hjem
  • Organisering af frivillige og projekter

Organisering af frivillige og projekter

De Frivillige er foreningens allerstørste aktiv

Det er ikke altid let at få frivilliggrupper og projekter til at fungere, det kræver en god organisering, forventningsafstemning og en veldefineret fordeling af ansvar og opgaver.

Alt efter jeres behov kan vi lave aftale om et konsulentforløb (møde, oplæg, proces e.l.), hvor vi fx kan komme ind på spørgsmål som:

  • Hvilke opgaver kan vi fordele mellem vores frivillige – fx rekruttering, frivilligpleje, vagtplan, økonomiansvarlig, hjemmesideopdatering, PR, andet?
  • Hvordan sikrer vi at få de rigtige frivillige til de forskellige opgaver?
  • Hvem refererer til hvem – er det tydeligt for alle?
  • Hvordan sikrer vi en god intern kommunikation – nyhedsmails, intranet, møder, andet?
  • Er der arbejdsgange eller kommunikationskanaler, der med fordel kan ændres, forbedres eller videreudvikles?
  • Skal vi have en frivilligpolitik?

Gør-Det-Selv: På linksene nedenunder kan I lære mere om, hvordan man rekrutterer, motiverer og fastholder frivillige, samt hvordan et god opslag ser ud. 

Guide til gode opslag

Rekruttering og fastholdelse af frivillige 

Rekruttering og motivation af frivillige

Adfærdskodeks for frivillige