• Hjem
  • Netværk & samarbejde

Netværk & samarbejde

Find viden, ressourcer og inspiration - brug netværket

Det kan give mange fordele for en forening at indgå i forskellige netværk. Det kan synliggøre og positionere foreningen over for potentielle frivillige, brugere, samarbejdspartnere og bevillingsgivere.

Samtidig er netværk en måde at bringe mennesker sammen for at sætte erfaringer og viden i spil, så der kan skabes øget samarbejde på tværs og videndeling, der kan åbne for nye retninger og udvikling.

Alt efter jeres behov kan vi lave aftale om et konsulentforløb (møde, oplæg, proces o.lig.), hvor vi fx kan komme ind på spørgsmål som:

  • Motivation - hvorfor kunne I tænke jer nyt netværk/nye samarbejdspartnere?
  • Hvem vil I gerne samarbejde med?
  • Hvad søger I? - fx viden, inspiration, ressourcer eller samarbejdspartnere
  • Kortlægning af eget netværk
  • Identificere relevante nøglepersoner eller ressourcepersoner
  • Hvad får jeres nye netværk/samarbejdspartnere ud af det?
  • Hvordan starter I og styrer et netværk?