• Hjem
  • Kommune
  • Inddrag borgerne
  • Samarbejde

Samarbejde

Frivillige foreninger og kommunen i samspil
Nytænkning
Når kommunen og de frivillige foreninger går sammen for i fællesskab at løse de udfordringer, som borgerne står med, kan det medvirke til kvalitetsudvikling og nytænkning - til gavn for brugerne. Erfaringer viser, at det kræver ressourcer at starte et samarbejde og at vedligeholde det. For selv om kommuner og foreninger ofte retter deres indsats mod de samme borgere, så har de forskellige perspektiver, præmisser, arbejdsmetoder og værdier for indsatsen.

Find en samarbejdspartner
Kendskab er det første skridt. Som medarbejdere i kommunen kan det være en udfordring at få overblik og tilstrækkeligt kendskab til de frivillige tilbud, der findes i Aarhus. Den samme udfordring har foreningerne den anden vej rundt, og det er her at Frivilligcenter Aarhus kommer ind. Frivilligcentret indgår i og faciliterer en række aktiviteter, der har til formål at skabe dialog og netværk mellem frivillige og offentlige parter.

Partnerskaber og formelle aftaler kan være en god model for begge parter, hvis man ønsker at udvikle et samarbejde eller gøre et samarbejde permanent.