Fundraising

hjælp til at søge midler

For de fleste foreninger er det en konstant kamp at få økonomien til at slå til - eller at opnå finansiering til nye tiltag. Der er mange måder at skaffe midler ud over medlemskontingenterne. Nogle afholder loppemarkeder, bankospil, sponsorløb eller andre arrangementer, mens andre sælger lodsedler, kalendere eller andre småartikler. Endnu andre har sponsoraftaler med virksomheder eller får tilskud fra kommunale og statslige puljer eller private fonde.

Det er vigtigt at tænke bredt, når I overvejer, hvordan I vil finansiere jeres forening, projekter og aktiviteter – og at sprede jeres indtægtskilder på flere for at mindske sårbarheden.

Alt efter jeres behov kan vi lave aftale om et konsulentforløb (møde, oplæg, proces o.lig.), hvor vi fx kan komme ind på spørgsmål som:

  • Hvad ønsker I at søge penge til (fx projekt, aktivitet, drift)?
  • Er der opbakning i foreningen til dette (bestyrelsen og medlemmer)?
  • Kortlægning af støttemuligheder og vigtige ansøgningsfrister
  • Crowdfunding og crowdsourcing
  • Sparring til idé- eller projektudvikling og projektplanlægning
  • Identificering af samarbejdspartnere
  • Udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgningsskemaer samt budget- og finansieringsplan
  • Evaluering, forankring og formidling af projektets resultater

Gør-Det-Selv: Her kan du læse alt, hvad der er værd at vide om fundraising for foreninger. Klik dig ind på dette link.

Søger du efter relevante fonde, finder du her et register over alle fonde og legater i Danmarkhttps://www.legatbogen.dk/