• Hjem
  • Frivillig
  • Søg inspiration
  • Følgeven

Følgeven Aarhus

LOGO Følgeven

 

Følgeven Aarhus matcher psykisk sårbare borgere med frivillige følgevenner, som de deler fritidsinteresse med. Formålet er at støtte op om deres muligheder for at indgå i fritidslivet i Aarhus, så det bliver muligt for dem at møde nye mennesker, indgå i nye sammenhænge – og ikke mindst dyrke deres fritidsinteresse.

Hvad indebærer det for dig som frivillig?

Du bliver frivillig følgeven for en person som er psykisk sårbar og har brug for støtte til at dyrke sin fritidsinteresse. Efter en indledende samtale, hvor vi lærer dig lidt bedre at kende, bliver du matchet med en person, der passer godt til dig og som du deler fritidsinteresse med. Hvis du allerede dyrker din interesse, kan du introducere personen for den forening, du er tilknyttet. Hvis du går med et ønske om at begynde til noget, kan I starte op et nyt sted sammen. Første gang I mødes, er her hos os, hvor vi også deltager, så vi sikrer at jeres følgeskab får en god start og at alle er indforstået med projektets rammer. I aftaler selv hvilken fritidsaktivitet I vil gå til, i hvilken forening og hvor tit. Det vil ofte være 1 gang om ugen, men det vil afhænge af den fritidsaktivitet, I skal følges til. Et følgeskab varer i udgangspunktet 6 måneder. For at støtte bedst muligt op om dit frivillige arbejde, vil der være en introduktionsaften, hvor du bliver klædt på til dit frivillige arbejde som følgeven. Som frivillig følgeven, forpligter man sig også at komme til sparringsaftener i Følgeven hver 6. uge for at vi kan støtte op om jeres forløb og for at I hele tiden bliver klogere på jeres rolle som følgeven.

Hvordan gør din hjælp en forskel?

Tilbuddet om en frivillig følgeven gives til alle borgere, der er psykisk sårbare, over 18 år, og bor i Aarhus Kommune. De er meget forskellige, men fælles for dem alle er, at de har en sindslidelse (fx angst, skizofreni, fobi eller depression) og som følge af det har svært ved på egen hånd at opsøge nye fællesskaber og bekendtskaber. Derfor er det svært at starte til fx fodbold, tennis, fransk, folkedans osv. Som frivillig følgeven kommer du til at gøre en stor forskel i deres liv, ved at gøre vejen til nye netværk og oplevelser lettere. Du kommer til at bygge bro mellem dem og deres fritidsinteresse – og målet er at de hen ad vejen får mod på at fortsætte på egen hånd, i samme forening eller et nyt sted.

Kontakt
Ring eller skriv hvis du gerne vil være følgeven, eller hvis du har spørgsmål:
Tobias Aske Kristensen / Frivilligcenter Aarhus / tak@frivilligcenteraarhus.dk / 51 91 92 64

www.følgeven.dk

Følgeven Aarhus er et samarbejde mellem Frivilligcenter Aarhus og Aarhus Kommune

 

logo Foelgeven tagline