• Hjem
  • Foreningsledelse

Foreningsledelse

Skab de rette rammer

Det kan være svært at lede en forening og de frivillige, og der er mange meninger om hvordan det gøres bedst. Man står over for spørgsmål som: Skal frivilige overhovedet ledes? Og i så fald, hvordan gør man det uden at gå på kompromis med de særlige forhold, der gælder for de frivilliges engagement? Er det tid til fornyelse eller forandring i foreningen, i så fald hvilken retning skal I gå i? Hvem skal inddrages og have indflydelse på foreningen - bestyrelsen eller alle i foreningen?

Alt efter jeres behov kan vi lave aftale om et konsulentforløb (møde, oplæg, proces o.lig.), hvor vi fx kan komme ind på spørgsmål som:

  • Er det tid til forandring - og i så fald hvilke udviklingspotentialer er der i foreningen?
  • Har I klare visioner og mål?
  • Skal der udvikles nye idéer og handleplaner?
  • Skal flere inddrages og have mulighed for at få indflydelse på foreningen - er der fx brug for et visions- og idéudviklingsseminar?