• Hjem
  • Foreningsopstart

Foreningsopstart

Skal I starte en ny forening?

En forening opfattes normalt som en sammenslutning af mennesker med et fælles mål eller en fælles interesse, som er organiseret og ledet efter almindelige demokratiske regler og procedurer. I Danmark er foreningsfriheden nedskrevet i Grundlovens § 78, hvoraf det fremgår, at alle har ret til at danne foreninger og at de ikke kan opløses af staten - så længe formålet er lovligt.

Alt efter jeres behov kan vi lave aftale om et konsulentforløb (møde, oplæg, proces o.lig.), hvor vi fx kan komme ind på spørgsmål som:

  • Hvad er formålet med foreningen?
  • Definition af foreningens målgruppe
  • Hvordan skal foreningen organiseres?
  • Bestyrelsens sammensætning og ansvar
  • Forventede udgifter
  • Støttemuligheder - offentlig, private fonde m.v.?
  • Hvordan skal foreningns vedtægter se ud?
  • Den stiftende generalforsamling
  • Samarbejdspartnere