Samarbejde med virksomheder

i kan få gavn af virksomhedssamarbejde

Det er blevet mere og mere normalt, at foreninger og virksomheder finder sammen i forskellige former for partnerskaber, der er til gensidig gavn for begge parter. Frivilligcenter Aarhus har i samarbejde med Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby lanceret initiativet En Dag for En Sag®, hvor vi matcher virksomheder med jer - de frivillige sociale foreninger. Konceptet er enkelt - på en udvalgt dag skal I samarbejde med et personaleteam fra den givne virksomhed om f.eks. praktiske- og/eller brugerrettede opgaver. 

Det kan være partnerskaber omkring økonomisk støtte, det kan være donationer af møbler eller andet. Det kan f.eks. være virksomhedens medarbejdere, der bruger arbejdstid på at hjælpe foreningen med praktisk- og/eller brugerorienteret arbejde. Der er rigtig mange måder at samarbejde på – og rigtig mange muligheder for at både forening og virksomhed for noget ud af partnerskabet.

Frivilligcentret vil gerne arbejde for flere lokale partnerskaber mellem foreninger og virksomheder, og vi tilbyder råd og vejledning hvis I som forening går med overvejelser om at indgå i et partnerskab med en virksomhed. Vi ved, at der er store forskelle på arbejdsgange i de to sektorer og derfor også faldgruber og ting, man skal være opmærksomme på, når man indgår i et samarbejde.

Alt efter jeres behov kan vi lave aftale om et konsulentforløb (møde, oplæg, proces e.l.), hvor vi fx kan komme ind på spørgsmål som:

  • De indledende overvejelser – hvad er vores motivation for at samarbejde med en virksomhed? Er hele foreningen enig?
  • Hvad kunne vi forestille os at samarbejde omkring?
  • Hvad kan en virksomhed få ud af et partnerskab med os – hvad kan vi tilbyde dem?
  • Hvilke virksomheder passer værdimæssigt til os?
  • Hvordan får vi organiseret samarbejdet – skal vi udarbejde en partnerskabsaftale?
  • Hvordan sikrer vi en god løbende dialog med virksomheden?
Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Projekt frivillig
Find forening