• Hjem
  • Forening
  • Konsulentstøtte
  • Kurser

Frivilligcenterets kurser

Her finder du den foreløbige liste over kurser i foråret 2020. Hvis der er nogen kurser, du tænker ville være interessante så tag kontakt, og kig gerne under afholdte kurser for at blive inspireret af tidligere kurser, der kunne fange jeres opmærksomhed. Listen opdateres løbende, og igen i år udbyder vi kurser i samarbejde med Frivilligcenter for Seniorer. Derfor er kursets lokation i visse tilfælde andre steder end Frivilligcenter Aarhus – og så er der endnu flere spændende kurser at vælge imellem!

Bemærk: Plads på kurserne tildeles efter først-til-mølle-princippet, og hvor Friviligcenter Aarhus’ medlemmer har 1. prioritet. Tilmeld dig dog endelig, selvom du ikke er medlem – der er ofte plads til en ekstra J Ønsker du og din forening at blive medlem, så læs mere her.

 

KOMMENDE KURSER

 

AFHOLDTE KURSER

Grafisk facilitering

Grib tuschen og vær kreativ. På kurset får du indsigt i grundlæggende principper bag grafisk facilitering, og du får styr på, hvordan du kombinerer din rolle som facilitator med det grafiske.

Flere informationer om kurset findes her.

Brug sociale medier strategisk og effektivt - grundkursus

På dette grundkursus lærer du, hvordan du kan arbejde strategisk med sociale medier, og du kommer hjem med det første udkast til strategi i netop din forening. Kurset giver dig et solidt overblik over de sociale mediers verden og et dybere indblik i de mest brugte og relevante.

Flere informationer om kurset findes her.

Vejen til guldet - grundkursus i fundraising

På dette kursus får du en grundig indføring i fundraising. Du får indsigt i en række fonde, puljer og støttemuligheder og bliver klogere på de strategiske overvejelser, I som forening skal gøre jer, når I søger midler. Du får ny inspiration og værktøjer, du kan bruge, når du skal tilrettelægge en god proces for dit arbejde med fundraising i din forening.

Flere informationer om kurset findes her.

Grafisk facillitering

Få indsigt i de grundlæggende principper bag grafisk facilitering og kombiner din rolle som facilitator med det grafiske. Lær også de basale tegneteknikker, så du fremover selv kan visualisere møder og processer.

Flere informationer om kurset findes her.

Kilder til fundraising inkl. tips & tricks til §18-ansøgningen

Fundraising kan være en vigtig indtægtskilde til det daglige arbejde og/eller konkrete projekter. På dette kursus får du tips & tricks til din §18-ansøgning, overblik over kilder til fundraising samt bud på den gode arbejdsproces i fundraisingen.

Flere informationer om kurset findes her.

Sådan kommer du på forsiden - PR for organisationer

Bliv klogere på hvordan jeres organisation skaber opmærksomhed omkring jeres arbejde og lær hvordan man kommer i medierne. Der vil være god tid til at stille spørgsmål og arbejde med jeres egne mediebudskaber undervejs, når Jonathan Løw kommer og deler sin viden med os.

Flere informationer om kurset findes her.

Frivillig eller bruger? Lær at spotte og guide borgere, der henvender sig

Over to moduler vil du få viden og redskaber til at lykkes i situationer, hvor frivillige henvender sig, og du er i tvivl om, hvorvidt de kan være frivillige og evt. hvor. Vi vil bl.a. arbejde aktivt med dine erfaringer.

Flere informationer om kurset findes her.

Kom videre med din gode idé

I denne workshop sætter vi fokus på værktøjer til dig, som går rundt med en god idé. Måske vil du gerne starte en ny forening med handicap, eller måske vil du gerne starte en ny aktivitet i den klub, hvor du allerede er frivillig? Kom og få konkretiseret din idé, så du bliver helt skarpå, hvem din idé er til og for, og hvordan du kommer videre herfra.

Flere informationer om kurset findes her.

Lyst til Ledelse

Er du nysgerrig på, hvad ledelse er for en størrelse, og om det kunne være noget for dig? Eller går du med en spirende leder i maven? Så kom med dette kursus og bliv klogere på, hvad der ligger i lederrollen, hvilke personlige kompetencer man skal have som leder, og hvordan du kan forberede dig på lederrollen.

Ledelse er en faglighed og en kompetence, som kan læres på lige fod med så meget andet. Men hvad skal der egentlig til for at blive leder? På dette kursus ser vi både nærmere på betydningen af det personlige udgangspunkt for ledelse ift. lederrollen, og derudover fokuserer vi på nogle centrale elementer i forhold til de særlige elementer i ledelse af frivillige.

Forløb:

Modul 1: : Torsdag d. 7. marts 2019 fra kl. 16.30 – 20.30 Mig selv som leder På første modul arbejder vi med os selv som ledere. Hvordan vi møder andre mennesker i lederrollen og hvilken betydning det har. Vi kikker også på grundlæggende ledelsesteori – og på hvordan det kan bruges i hverdagen.

Modul 2: Torsdag d. 21. marts 2019 fra kl. 16.30 – 20.30 Ledelse i relationer På andet modul bygger vi videre på læringen fra sidst. Vi arbejder med teamdannelse og gruppedynamik og det at skabe følgeskab.

Modul 3: Torsdag d. 4. april 2019 fra kl. 16.30 – 20.30 Kommunikation Vi kan ikke lede uden at kommunikere. Vi arbejder med teorier og teknikker til kommunikation med mindre støj.

Modul 4: Torsdag d. 25. april 2019 fra kl. 16.30 – 20.30 Konflikthåndtering På sidste modul arbejder vi med konflikthåndtering og får præsenteret konkrete værktøjer til at håndtere konflikter. Vi samler op på forløbet og runder af med konkrete tiltag til ændringer i egen adfærd som leder.

Deltagere

Kurset er rette mod dig, som er ny frivillig leder eller blot er nysgerrig på om ledelse er noget for dig.

For at kunne deltage skal du have muligheden for at afprøve det du lærer i praksis hjemme i din forening. Det kunne være at stå for et projekt, et møde eller noget helt andet – så længe det er dig der tager ansvar og afprøver det du har lært.

Undervisere

Kurset vil blive gennemført med Ole Rasmussen fra Muskelsvindfondens Center for Frivillighed & Ledelse som gennemgående underviser. Undervejs vil vi få inspiration fra gæsteundervisere.

Læs mere her.

Tilmeldingsfrist d. 24. februar 2019

Få nye frivillige, som bliver i foreningen - Grundkursus i planlagt rekruttering

Savner I nye frivillige? Hverken en magnet, lasso eller smiger vil skaffe jer flere. På dette kursus får deltagerne solid viden om, hvor og hvordan man rekrutterer frivillige, som bliver i foreningen - også når den første honey moon er ovre. Med sig fra kurset får deltagerne redskaber til at tilrettelægge en god rekrutteringsproces fra start til slut.

På dette grundkursus præsenteres viden, fif og værktøjer til rekruttering og fastholdelse af frivillige. Kurset giver inspiration til, hvordan man planlægger en rekrutteringsindsats, som gør modtagelsen af nye frivillige til en succes. Det giver også indblik i, hvordan man tilgodeser frivilliges forskellige motivationsbehov og arbejder med at fastholde deres engagement.

Deltagere

Dette kursus henvender sig alle frivillige sociale foreninger

Underviser

Theis Rud Lauesen fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Tilmelding

Læs mere og tilmeld dig her.

Tilmeldingsfrist d. 12. maj 2019

Værktøjskassen til bestyrelsesmedlemmer

Som bestyrelsesmedlem og en del af den øverste ledelse i en frivillig forening er det vigtigt at kende sit ansvar. Man skal også være bevidst om sin rolle og være godt inde årshjulet for det praktiske arbejde i bestyrelsen og opgaverne med økonomi, budget, årsregnskab og revision. Det er også vigtigt, at man har redskaber, så man kan bidrage til at udvikle langsigtede og fælles mål, som udvikle foreningen i den retning, bestyrelsen ønsker.

På dette kursus gennemgår vi, hvordan en bestyrelse bedst sikrer både udvikling og stabilitet. Deltagerne får forslag til, hvordan bestyrelsen organiserer opgaverne, holder gode møder og træffer beslutninger. Vi taler også om bestyrelsesmedlemmernes ansvar for demokratiet i foreningen.

Efter kurset har deltagerne et solidt fundament at stå på som bestyrelsesmedlem. De ved, hvordan de bedst forbereder sig på møderne, kender til det klassiske bestyrelsesår, og har også fået indsigt i, hvordan man overholder alle regler.

Deltagere

Kurset er målrettet nye eller nyere medlemmer af en bestyrelsen i en frivillig social forening eller organisation, som ikke har ansatte medarbejdere. 

Underviser

Cecilie Hansen fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Fyraftensmøde - Skriv den perfekte pressemeddelelse

Skriv den perfekte pressemeddelelse

-Det her er en super god historie. Den burde vi helt klart gå i medierne med.

Sådan er der med garanti hver eneste dag folk, der tænker rundt omkring i forenings-Danmark. Men ofte når historien bare alligevel ikke længere ud og får den opmærksomhed, den fortjener. For hvordan er det nu lige, man får sat en pressemeddelelse sammen, så man får medierne til at interessere sig for den?

Den slags kommer nemlig ikke af sig selv. Hver eneste dag bliver mediernes mailbokse fyldt med mellem 100-200 mails med tilbud og pressemeddelelser, så hvis man skal fange journalistens opmærksomhed og undgå at blive smidt direkte i skraldespanden, skal man virkelig formå at lave en god pressemeddelelse.

Hvor lang må en pressemeddelelse være?

Skal der sendes billeder med?

Hvilke faktaoplysninger skal der være?

Vi har inviteret Århus Stiftstidendes chefredaktør Jan Schouby til at svare på det og lære os lidt om, hvordan man laver den perfekte pressemeddelelse, så man havner i mediemøllen frem for makulatoren.

Fyraftensmøde - Frivillige foreningers rolle i antiradikaliseringsarbejdet

Radikalisering og diskrimination
Frivilligcenter Aarhus, Østjyllands Politi og Aarhus Kommune inviterer byens frivillige foreninger til et fyraftensmøde om jeres rolle i at forebygge radikalisering og diskrimination.
Tirsdag den 29. oktober, klokken 17-20:30 på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C

Selv om radikalisering og diskrimination ofte synes langt fra hverdagen, rammer det lokalsamfund og fællesskaber ekstremt hårdt, når tilfældet er ude. Erfaringen viser, at radikalisering kan opstå i alle miljøer, blandt andet på baggrund af diskrimination, på tværs af sociale skel – og også der, hvor vi mindst venter det.

Hos Østjyllands Politi og i Aarhus Kommune ser vi frivillige foreninger som helt centrale for at undgå den situation. Jeres arbejde for inklusion, fællesskab, demokrati og medborgerskab er netop det, der er med til at gøre lokalsamfund robuste og modstandsdygtige over for diskrimination og radikalisering.

På mødet, kan du få indblik i, hvordan politiet og kommunen står til rådighed for frivillige foreninger i arbejdet med at forebygge radikalisering og diskrimination. Du kan også møde de forskellige dele af vores fælles antiradikaliseringsindsats.

Med hjælp fra gæster fra C:NTACT vil vi samtidig præsentere et oplæg og en kort teaterforestilling om at forstå og arbejde med forebyggelse af radikalisering og diskrimination. Personer, der tidligere har været en del af radikaliserede miljøer, fortæller deres historier som en del af forestillingen.

Egenomsorg og støtte til frivillige med brugerkontakt

Når frivillige hjælper mennesker i udsatte livssituationer, bliver de ofte vidne til voldsomme fortællinger, som berører og påvirker dem. På dette lokale kursus lærer deltagerne, hvordan de bedst håndterer de følelser og reaktioner, som deres hjælperolle kan udløse. Kurset giver inspiration til, hvordan frivillige kan passe på sig selv og redskaber til at håndtere situationer hvor deres frivillige sociale arbejde sender dem på overarbejde.

Kurset er udbudt af Center for Frivilligt Socialt Arbejde, og afholdes af Ziggie Mai Vesterlund, der er psykotraumatolog og chefkonsulent ved Center for Beredskabspsykologi.

Tid og sted: 5. november 2019 kl 9-16, Grønnegade 80, 1. sal, Salen. Arrangementet er gratis og inklusive forplejning.

FORMÅL
Ledelse og samarbejde med frivillige er ikke altid nemt. For hvordan siger man til en frivillig, at han eller hun ikke lever op til sit ansvar og aftaler, eller at ingen rigtig har lyst til at samarbejde med vedkommende? Eller når man fyrer en frivillig, fordi der ikke længere er brug for hans eller hendes viden og kompetencer?

Svære samtaler kræver mod, viden og redskaber. På dette kursus får du et solidt fundament og træning i at forberede, afholde og evaluere samtaler. Kurset giver indsigt i, hvorfor mennesker reagerer med modstand på kritik samt tips til at håndtere modstanden. Efter kurset vil du opleve, at du har fået mere mod på samt redskaber til at vælge, hvornår og hvordan du skal tage de svære samtaler, så det bliver så gode for begge parter som muligt.

MÅLGRUPPE
Kurset er målrettet frivillige og ansatte i foreninger, frivillige organisationer og initiativer, som udfører frivilligt socialt arbejde.

INDHOLD
Kurset præsenterer viden, erfaringer og eksempler på forskellige typer svære samtaler samt værktøjer og træning i at forberede, afholde og evaluere samtaler med frivillige eller kolleger i egen forening eller organisation.

Det er vigtigt, at man som deltager forbereder sig og medvirker aktivt i de diskussioner og øvelser, der præsenteres på kurset.

FORBEREDELSE
Inden kurset starter, skal du læse kapitel 8. Når samtalen bliver personlig -gode råd til rekrutteringssamtaler med berørte frivillige. Af Torsten Højmark Blunck Hansen. Kapitlet findes i bogen: Samtaler, der kræver mod, som kan downloades på frivillighed.dk

TID OG STED
Onsdag d. 4. december, kl. 17-20 Kurset foregår på Frivilligcenter Aarhus, Salen, Grønnegade 80, 1. 8000 Aarhus C

UNDERVISER
Torsten Højmark Blunck Hansen fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde