Tro og kultur

I denne kategori finder du tilbud indenfor tro og kultur. Her er både arrangementer i folkekirker og interkulturelle tilbud som for eksempel dialoggrupper og kulturmøder.

Leder du efter besøgstjenester, som er tilknyttet kirker og sogne, findes de under målgruppen socialt udsatte.

AFS Interkultur
AFS Interkultur tilbyder udvekslingsophold for unge.
Azerbaijansk Kulturforening
Kulturel, social, integration, identitet, demokrati, aktivitet, sommenkomst, samvær, kommunikation, familie, teknoloji, socialmedia, internet osv.
Dansk-Azerbaijansk kulturhuset
Dak er en kulturelt og social forening for Dansker/Azerbaijaner her i Aarhus.
DFUNK – Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk
DFUNK står for en bred vifte af aktiviteter, der alle har til hensigt at skabe bedre vilkår for flygtninge og sætte fokus på centrale flygtninge- og integrationspolitiske spørgsmål.
Dialog Forum Aarhus
Dialog Forum Aarhus' formål er, at man via forskellige arrangementer, såsom ramadan middage, fælles andagter, konferencer, paneler og kulturelle arrangementer skaber dialog, gensidig respekt, forståelse, tillid, kærlighed og accept.
Gellerup Kirkes internationale aktiviteter
Gellerup Kirkes internationale aktiviteter arbejder for at styrke samværet mellem danskere og indvandrere i Gellerup Sogn.
Helligåndskirkens Børne og Ungdomsarbejde
Helligåndskirkens Børne og Ungdomsarbejde har til formål at give børn og unge gode oplevelser og muligheden for at møde et kristent livssyn gennem spændende, lærerige og fællesskabsopbyggende aktiviteter.
IKON-Danmark
IKON er en kirkelige forening, der arbejder nysgerrigt, kritisk og engageret med religionsdialog og mødes med buddhister, muslimer, teosoffer og mange andre.
Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening