Stammere

Foreningen for Stammere
Foreningens formål er at udbrede kendskab til stammen og stammeres vilkår ved at udøve oplysende og rådgivende virksomhed med hensyn til stammens årsag, forebyggelse og behandling.
Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening