Døve og hørehæmmede

Aarhus Døveforening
Aarhus Døveforening er en interesseorganisation, som har til formål at skabe opmærksomhed omkring de døves forhold i og udenfor Aarhus og at klargøre betydningen af, at døve har samme rettigheder som hørende.
Decibel
Decibel er landsforeningen for børn og unge med høretab.
Høreforeningen
Foreningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med nedsat hørelse, tinnitus og menière, samt for døvblevne og CI-opererede.
Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening