Handicap

I denne kategori finder du tilbud til mennesker med handicap. Kategorien er opdelt i underkategorier, så man kan finde de tilbud, som henvender sig specifikt til ens handicap. Under de forskellige underkategorier findes tilbud som interesseorganisationer, information og oplysning, rådgivning og vejledning, netværk, sociale aktiviteter og besøgsvenner. Under ’Øvrige’ findes tilbud som kan have generel interesse.

Aarhus Døveforening
Aarhus Døveforening er en interesseorganisation, som har til formål at skabe opmærksomhed omkring de døves forhold i og udenfor Aarhus og at klargøre betydningen af, at døve har samme rettigheder som hørende.
Best Buddies Aarhus
Best Buddies danner venskaber mellem udviklingshæmmede og ikke-udviklingshæmmede.
Brugerklubben i Århus
Brugerklubben i Aarhus varetager brugernes (handicappede med ansatte hjælpere) interesser overfor hjælpernes fagforeninger og overfor Aarhus kommune.
Dansk Blindesamfund i Østjylland
Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, som er opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede.
Danske Handicaporganisationer Aarhus
Formålet med Danske Handicaporganisationer Aarhus lokalafdelingen er at få de lokale handicaporganisationer til at samarbejde om at gøre forholdene bedre for mennesker med handicap.
Decibel
Decibel er landsforeningen for børn og unge med høretab.
Et liv som ordblind
På Etlivsomordblind.dk kan du læse om livet som ordblind og alle de muligheder der findes der kan hjælpe dig i hverdagen. På Ordtavlen.dk finder du alt den viden om hjælpemidler du har brug for, hvis du har læse- eller stavevanskeligheder.
Foreningen for Stammere
Foreningens formål er at udbrede kendskab til stammen og stammeres vilkår ved at udøve oplysende og rådgivende virksomhed med hensyn til stammens årsag, forebyggelse og behandling.
Glæden
Frivillig forening hvor handicappede og andre sårbare, hjælper andre.
Hasa, Halliwick svømmeklubben for handicappede
Klubben tilbyder svømning og svømmeundervisning efter Halliwickmetoden til børn og voksne med funktionshæmninger og til mennesker, som har vandskræk.
«StartForrige12NæsteSlut»
Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening