Rollemodeller og samvær med voksne

Barnets Ven
Barnets Ven er en storebror-/storesøsterordning, hvor unge frivillige fra Red Barnet Ungdom mødes med et barn, der har brug for lidt ekstra opmærksomhed i hverdagen.
Børns Voksenvenner, Aarhus
Børns Voksenvenner Århus skaber venskaber mellem børn med et spinkelt socialt og familiemæssigt netværk og frivillige, ressourcestærke voksne.
ForeningsMentorerne
ForeningsMentorerne er et frivilligt mentorprojekt for børn og unge i socialt udsatte positioner, som ønsker hjælp til en aktiv fritid!
Natteravnene (en del af Fonden for Socialt Ansvar)
Natteravnene er med til at skabe øget social værdi, gennem omsorg og forebyggende indsats. De er desuden medvirkende til øget livsglæde, trivsel og gode fællesskaber især blandt børn og unge i det offentlige rum.
Natteravnene - Tilst
Natteravnene - Tilst arbejder for at være synlige i lokalområdet og dermed vise ansvarlighed for børn og unges færden.
Pigeklubben (URK)
Pigeklubberne ligger i socialt belastede boligområder og har til formål at give de stille, generte piger plads og mulighed for at udvikle sig og skabe sociale kontakter med jævnaldrende piger.
Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening