ForeningsMentorerne

Email: henga@aarhus.dk
Land: Denmark
Tlf: 29204010

Formål:

 

ForeningsMentor er et projekt under Sport og Fritid i Aarhus kommune i samarbejde med Red Barnet. Projektet tager udgangspunkt i en mentorrelation mellem en frivillig og et barn fra byens udsatte boligområder. Mentoren fungerer som brobygger mellem barn og foreningsliv, hvor der er fokus på forældreinddragelse og fastholdelse i den valgte aktivitet.

Tilbud:

Mentoren hjælper barnet med at finde en fritidsaktivitet samt at følge med til aktiviteten i en periode på ca. 6 mdr. I dette forløb hjælper mentoren også barnets familie ved at informere om omstændighederne for aktiviteten, og hvad der kræves for at fastholde barnet i aktiviteten på længere sigt. Den enkelte frivillig indgår endvidere i et ForeningsMentor netværk, som mødes jævnligt for at blive endnu bedre til at varetage mentoropgaven.

Målgruppe:

ForeningsMentors målgruppe er børn i alderen 6-15 år fra Aarhus området. Børnene har et ønske om at etablere en aktiv fritid, men har svært ved på egen hånd at finde hen til foreningslivet. Børnene henvises primært til projektet af udvalgte skoler og familiebehandlere.

Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening