Cafe ODA
Cafe ODA er en social Cafe for mennesker med ikke psykotiske lidelser så som OCD, Depression, Angst, bipolar.
Depressions Foreningen
Depressionsforeningens varetager interesser for patienter med depression og bipolar lidelse (tidligere kaldet manio-depressiv sygdom) og skabe sociale netværk for disse mennesker og deres pårørende.
Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening