Young Connect (KFUMs Sociale Arbejde)

Kontaktperson: Karin Skotte Kaimson
Email: kk@kfumsoc.dk
Tlf: 24 62 85 65

Formål:

Young Connect henvender sig til unge i alderen 14-30 år, der er eller har været anbragt udenfor hjemmet og kan profitere af en fortsat støtte fra frivillige voksne ressourcepersoner som en forberedelse til det selvstændige voksenliv. Gennem Young Connect får den unge et differentieret og over tid fleksibelt tilbud, der indeholder et eller flere moduler afhængig af den unges behov.

Tilbud:
Young Connect er en mentorordning for unge mellem 14 og 30 år. De unge får en frivilligmentor i 2-3 timer om ugen. Mentoren kan bl.a. hjælpe med boligsøgning, jobansøgning, lektiehjælp, samtaler om livet i det hele taget, tage med til tandlæge, læge mm Endvidere kan vi også tilbyde en mentorfamilie. Dvs. den unge besøger mentorfamilien et par dage om mdr., det kan være to lørdage om mdr., en onsdag og en søndag eller hvad der nu passer ind i den unges liv og mentorfamiliens. Hos mentorfamilien oplever den unge det at være i en familie, med madlavning, gåture i naturen, det bages boller, besøg på museum oma. 

Det er den unge, som sætter dagsordnen på, hvad hjælpen skal indeholde.

Målgruppe:

Unge i alderen 14-30 år

Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening