Mentorordninger

FlygtningeMentor (URK)
FlygtningeMentor hjælper unge nyankomne flygtninge til en tryg tilværelse i Aarhus. Det sker ved, at frivillige bliver koblet sammen med de unge flygtninge og fungerer som mentorer.
MentornetAarhus (Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe)
MentornetAarhus tilbyder unge og voksne med anden etnisk baggrund end dansk en dansk mentor til at vejlede om uddannelse, praktikplads og job.
Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening