Motionsaktiviteter

Frivillighuset
Frivillighuset tilbyder blandt andet hjemmeboende ældre, som ikke deltager i etableret ældreidræt, et tilbud om privat motion, for derigennem at øge deltagernes fysiske og psykiske velbefindende, samt at styrke deres sociale netværk.
Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening