Ældre

I denne kategori finder du tilbud til ældre som for eksempel motions- og sociale aktiviteter og interesseorganisationer.

Hvis du leder efter besøgstjenester så kig under målgruppen ’Socialt udsatte’. Under målgruppen ’Handicap’ finder du også tilbud om besøgsvenner til ældre. Interkulturelle tilbud til ældre findes under målgruppen ’Flygtninge og indvandrere’.

Frivillighuset
Frivillighuset tilbyder blandt andet hjemmeboende ældre, som ikke deltager i etableret ældreidræt, et tilbud om privat motion, for derigennem at øge deltagernes fysiske og psykiske velbefindende, samt at styrke deres sociale netværk.
Hasle Kirkes besøgstjeneste
Besøgstjeneste betyder omsorg for ensomme med samtale, højtlæsning, gåture ect. Frivillige lærer om den eksistentielle samtale - og i det hele taget om det at give omsorg.
Læseforeningen
Læseforeningen afholder læsegrupper for mange målgrupper, bl.a. psykisk sårbare, ældre og socialt udsatte.
Venskabsforeningen for ældre danskere og indvandrere
Venskabsforeningen opbygger netværk for ældre danskere og indvandrere med kurser og arrangementer.
Århus Senior Forening
Århus Senior Forening tilbyder medborgere aktiviteter, besøgstjeneste, tryghedsopkald og gratis juridisk rådgivning på et frivilligt grundlag.
Ældre Sagen
Ældre Sagen virker for de ældres sag via sikring af medindflydelse og medbestemmelse, at tale de ældres sag over for lovgivningsmagten og at opfylde ældres ønsker om bl.a. samvær og muligheder for at klare sig bedst muligt.
Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening