Kræft

Foreningen Familier med Kræftramte Børn
`Familier med kræftramte børn´ er en selvstændig, landsdækkende patientorganisation, der formidler personlig kontakt og støtte til familier med kræftramte børn og udbreder kendskabet til de vilkår, som børn og unge med kræft og deres familier lever under.
InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling
InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling formidler information til og rådgiver kræftpatienter og pårørende, samt formidler information til offentligheden om alternative og komplementære behandlingsformer i forbindelse med kræft.
Kræftens Bekæmpelses netværk for efterladte
Kræftens Bekæmpelse netværk for efterladte er en mulighed for efterladte til kræftpatienter for at komme ud blandt ligestillede.
Kræftforeningen Tidslerne
Kræftforeningen Tidslerne vil skabe bedre vilkår for og mere information til kræftpatienter, som søger andre behandlingsmuligheder end de etablerede.
Kræftrådgivningen i Aarhus (Kræftens Bekæmpelse)
Kræftens Bekæmpelse i Aarhus yder rådgivning til kræftpatienter, pårørende og efterladte.
Mal for Livet
Mal for Livet er et værested for en gruppe mennesker, der har fundet sammen gennem kræftsygdom.
Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening