Allergi og intolerance

Foreningen Glutensensitiv
Foreningens mission: Foreningen Glutensensitiv ønsker at hjælpe glutensensitive mennesker gennem medlemsaktiviteter, folkeoplysning og forskning, ved at sætte glutenproblematikken på dagsordenen.
Galaktosæmiforeningen i DK
Galaktosæmiforeningen yder støtte og faglig rådgivning til forældre, pårørende og personer med galaktosæmi og skaber sociale aktiviteter for børn, unge med galaktosæmi og pårørende.
Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening