Tro og kultur

I denne kategori finder du tilbud indenfor tro og kultur. Her er både arrangementer i folkekirker og interkulturelle tilbud som for eksempel dialoggrupper og kulturmøder.

Leder du efter besøgstjenester, som er tilknyttet kirker og sogne, findes de under målgruppen socialt udsatte.

Azerbaijansk Kulturforening

Kulturel, social, integration, identitet, demokrati, aktivitet, sommenkomst, samvær, kommunikation, familie, teknoloji, socialmedia, internet osv.

Danmission IKON

IKON er en kirkelige forening, der arbejder nysgerrigt, kritisk og engageret med religionsdialog og mødes med buddhister, muslimer, teosoffer og mange andre.

Dansk-Azerbaijansk kulturhuset

Dak er en kulturelt og social forening for Dansker/Azerbaijaner her i Aarhus.

DFUNK – Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk

DFUNK står for en bred vifte af aktiviteter, der alle har til hensigt at skabe bedre vilkår for flygtninge og sætte fokus på centrale flygtninge- og integrationspolitiske spørgsmål.

Dialog Forum Aarhus

Dialog Forum Aarhus blev etableret i 2007 af unge nydanskere. Initiativet udsprang af et ønske om en fredelig sameksistens på tværs af kulturer, der skal opnås ved at øge kendskabet og mødet med “den anden”.

Gellerup Kirkes internationale aktiviteter

Gellerup Kirkes internationale aktiviteter arbejder for at styrke samværet mellem danskere og indvandrere i Gellerup Sogn.

Helligåndskirkens Børne og Ungdomsarbejde

Helligåndskirkens Børne og Ungdomsarbejde har til formål at give børn og unge gode oplevelser og muligheden for at møde et kristent livssyn gennem spændende, lærerige og fællesskabsopbyggende aktiviteter.

Oxfam IBIS

Oxfam IBIS bekæmper global ulighed gennem forskellige projekter – både internationalt og lokalt!

TNT VIET-MEDIA

Vi beskæftiger os med radio / TV-udsendelser på dansk/vietnamesisk og samarbejder særligt med unge spirende talenter inden for medie, musik, sang og dans.