Sundhed og sygdom

I denne kategori finder du tilbud indenfor sundhed og sygdom opdelt alfabetisk. Under hver kategori er der underkategorier, der beskriver tilbuddenes indhold. Kategorien dækker over en stor variation af sygdomme fra allergi og intolerance, diabetes og epilepsi til kræft, muskelsvind og udviklingsforstyrrelser.

Her er tilbud om aflastning og støtte til pårørende, rådgivning, netværk og fællesskaber, forskellige interesseorganisationer, besøgstjenester og sociale aktiviteter

ADHD Foreningen Lokalafdelingen Midt-Østjylland

ADHD Forening arbejder for at virke til gavn for mennesker med ADHD.

Alzheimerforeningen

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for mennesker med demens og deres pårørende. Vi rådgiver,
informerer om demenssygdomme.

Alzheimerforeningen Østjylland

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende.

Anonyme Borgere Med Smerter

Anonyme Borger Med Smerter er et anonymt fællesskab bestående af borgere med smerter.

Café Lone

Café Lone er et mødested i Aarhus midtby for alle berørt af hiv.

Dansk Epilepsiforening Kreds Østjylland

Foreningen tilbyder råd og vejledning til epilepsiramte i alle aldre og hjælper til at de begrænses mindst muligt i deres levevilkår.

Dansk Fibromyalgi-Forening

Dansk Fibromyalgi-Forening er en patientforening for fibromyalgiramte. Foreningen har en lokal netværksgruppe i Århus.

Det Sociale Netværk

Foreningen Det Sociale Netværk har til formål at sætte fokus på mental trivsel og psykisk sårbarhed.

Diabetesforeningen - Aarhus lokalforening

Diabetesforeningen arbejder for at udbrede kendskabet til diabetes i form af foredrag og aktiviteter til gavn for diabetikerne.

FitforKids

FitforKids hjælper inaktive og overvægtige børn 7-15 år og deres familier i Aarhus Kommune til et sundere liv.

Flower Of Life

Gratis fjernhealing for alle, der beder om det. Det forudsætter kun et tilsagn, det personlige ja.

Foreningen Familier med Kræftramte Børn

`Familier med kræftramte børn´ er en selvstændig, landsdækkende patientorganisation, der formidler personlig kontakt og støtte til familier med kræftramte børn og udbreder kendskabet til de vilkår, som børn og unge med kræft og deres familier lever under.

Galaktosæmiforeningen i DK

Galaktosæmiforeningen yder støtte og faglig rådgivning til forældre, pårørende og personer med galaktosæmi og skaber sociale aktiviteter for børn, unge med galaktosæmi og pårørende.

Gigtforeningen

Gigtforeningen arbejder for bedre behandling, forebyggelse og livskvalitet til mennesker i Danmark, der lever med en sygdom i led, ryg og muskler.

Hearts & Hands

Gratis healing i Århus, København, Næstved, Skive og Roskilde. Også mulighed for fjernhealing.

Hjernesagen Århus, Apopleksi- og afasiramte

Hjernesagen er en landsdækkende forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, deres pårørende og andre interesserede.

Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland er en del af en landsdækkende organisation. Vi tilbyder støtte, aktiviteter og undervisning til senhjerneskadede og deres pårørende. Vi har eget værested og tilknyttet socialrådgiver.

Hjerteforeningen - Rådgivning Aarhus

Gratis rådgivning om hjertesygdomme, forebyggelse og efterbehandling. Vi afholder temamøder, netværksgrupper og foredrag.

IMCC Aarhus

IMCC er en frivillig organisation med en bred vifte af aktiviteter, som laver sundhedsfremmende arbejde i Danmark og udlandet.

InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling

InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling formidler information til og rådgiver kræftpatienter og pårørende, samt formidler information til offentligheden om alternative og komplementære behandlingsformer i forbindelse med kræft.

Kræftforeningen Tidslerne

Kræftpatientforening, som er brobygger mellem konventionel og alternativ behandling. Guider patienter til behandling i udlandet.

Kræftrådgivningen i Aarhus (Kræftens Bekæmpelse)

Kræftens Bekæmpelse i Aarhus yder rådgivning til kræftpatienter, pårørende og efterladte.

LIVSKRAFT

LIVSKRAFT arbejder for at styrke rehabiliteringen af alvorligt sygdomsramte børnefamilier og tilbyder på nuværende tidspunkt camps og mentorprogrammer for kræftramte børn, unge og deres familier.

Migræne danmark

Migrænikerforbundet er en uafhængig patientforening som arbejder for at migrænikere får det lidt bedre. Vi er en forening af mennesker som har migræne og deres pårørende.

Muskelsvindfonden

Muskelsvindfondens formål er at forbedre levevilkårene for personer med muskelsvind og for deres familier.

Nyreforeningen

Nyreforeningens arbejde består i at udbrede kendskab til nyresygdomme og forbedre patientvilkår og behandlingsmuligheder for kronisk nyresyge.

Osteoporoseforeningen

Osteoporoseforeningen arbejder for at udbrede kendskabet til knogleskørhed samt forebyggelse og behandling af sygdommen gennem bl.a. oplysning om motion og sund levevis. Foreningen yder støtte til personer med knogleskørhed og forskningen i knogleskørhed.

Parkinsonforeningen Aarhusklubben

Parkinsonforeningens formål er at sikre gode forhold for de sygdomsramte og deres familier.

PKU (Føllings sygdom)

PKU-foreningen er en forening for personer med PKU, for forældre til børn med PKU, og for andre, der ønsker at støtte foreningen.

PolioForeningen

Polioforeningen er en fælles stemme for de 10.000 danskere, der har alvorlige følger efter polio. Vi arbejder målrettet for at forbedre livs vilkårene for denne gruppe og for at støtte og gennemføre forskning, der gør en afgørende forskel for personer med varige følger efter polio.

Rygmarvsbrokforeningen

Rygmarvsbrokforeningens formål er at støtte forældre med et barn med rygmarvsbrok og/eller hydrocephalus.

Røde Kors - Vågetjenesten

Formålet med vågetjenesten er at give menneskeligt nærvær til døende i den sidste periode, før døden indtræffer.

Røde Kors Aarhus – Pårørendestøtte

Røde Kors Aarhus giver med Pårørendestøtte nærvær og tryghed til familier, der er sygdomsramte. Det kan for eksempel ske ved at den frivillige støtte kommer på besøg, så den pårørende trygt kan forlade hjemmet. Det giver den pårørende mulighed for at deltage i fællesskaber, gå til en sport eller andet.

Røde Kors Aarhus – Patientstøtter

Røde Kors Aarhus har i samarbejde med Aarhus Universitetshospital i Skejby etableret et korps af frivillige, som hjælper og støtter patienter og pårørende i at finde vej på det nye store Universitetshospital i Skejby.

Scleroseforeningen Aarhus/Favrskov/Skanderborg

Scleroseforeningen yder konkret støtte til mennesker med sclerose i form af f.eks social- og psykologrådgivning, ved at støtte dansk scleroseforskning økonomisk og ved at informere om sclerose.

Sex & Samfund

Sex & Samfund er en NGO, der beskæftiger sig med seksuel sundhed både nationalt og internationalt.

Sex & Sundhed

Sex & Sundhed arbejder for seksuel sundhed via bekæmpelsen af hiv/aids, sex-sygdomme, uønskede graviditeter og uhensigtsmæssig brug af alkohol.

Trigeminus Foreningen

Trigeminus Foreningen er en patientforening der støtter sygdomsramte og deres familier.

UlykkesPatientForeningen

Hos UlykkesPatientForeningen støtter og hjælper vi mennesker, der har været ude for alvorlig ulykke eller invaliderende sygdom.

Whiplashforeningen

Whiplashforeningen er for piskesmældsramte og deres pårørende.

Young Connect Rådgivningen (under KFUMs Sociale Arbejde)

Anonym rådgivningssamtaler til unge mellem 12 og 25 år.