Socialt udsatte

Denne kategori spænder bredt over mange forskellige slags målgrupper som fx ældre, ensomme og handicappede. Ældre har også sin helt egen kategori, hvor specifikke tilbud målrettet ældre kan findes, ligesom handicappede også har sin egen kategori, hvor der er tilbud målrettet til handicappede. Tilbus til hjemløse findes som underkategori.

I denne kategori kan du finde tilbud om besøgstjenester, caféer og væresteder.

Arbejdsskadeklubben

Arbejdsskadeklubbens formål er at vejlede om arbejdsskader og skabe forståelse af egen situation.

Behandl os ordentligt

”Behandl os ordentligt” er en græsrodsbevægelse for folk uden for arbejdsmarkedet på overførelsesindkomst samt alle i arbejde, som har lyst og er utilfredse med den måde folk på overførelsesindkomst bliver behandlet på.

Børnehjælpsdagen

Børnehjælpsdagen er en hjælpeorganisation, der støtter anbragte børn og udsatte unge i Danmark

Café Exit

Café Exit er en organisation, som gennem kultureftermiddage, job‐ og uddannelsesvejledning,juridisk rådgivning, kunstprojekter, samtaler med terapeut og psykolog og meget mere ønsker at støtte ex‐indsatte og indsatte, der gerne vil ”starte på en frisk”.

Café Parasollen

Café Parasollen er et alkohol/stoffrit sted, hvor alle er velkommen, og det er "kirkens dagligstue" og "mors køkken".

Den Mobile Retshjælp

Den Mobile Retshjælps opgave er at give gratis juridisk hjælp over telefonen, via e-mail og ved personlig møde efter aftalte til alle borgere og enhver der opholder sig i Danmark.

Foreningen Frivillig Åben Dialog Netværk

Vi tilbyder et fleksibelt, gratis og hurtig hjælp tilbud for borgere i Aarhus og omegn. Vi tilbyder at afholde Åben Dialog samtaler med dig og dit netværk. Vi tilbyder at komme hjem til dig eller et andet sted du foretrækker. Vi kan tilbyde en eller flere samtaler.

ForeningsMentor Aarhus

ForeningsMentor Aarhus hjælper udsatte børn og unge ind i foreningslivet.

Fredenskirkens besøgstjeneste

Fredenskirkens Besøgstjeneste skaber kontakt imellem folk med lyst og overskud til at blive besøgs- eller motionsven og personer, der kan have brug for og glæde af en sådan kontakt.

Frelsens Hær

Frelsens Hær er en international bevægelse, der arbejder i korps over hele landet. Frelsens Hær driver blandt andet krisecentre, væresteder, herberg, børnelejre og genbrugsbutikker.

Fundamentet

Fundamentet er en social-filosofisk organisation for sårbare, udsatte eller blot fortvivlede borgere i Aarhus som søger ny hjælp og hurtigere resultater. Vi er et forsøg på at nytænke de sociale indsatser. Vi tror på gratis og lige adgang til hjælp for alle.

Fødevarebanken

Fødevarebanken er en forening, som formidler industriens friske overskudsmad videre til organisationer som arbejder med socialt udsatte. Derved bliver industriens overskud til gode måltider for Danmarks socialt udsatte børn, unge og voksne på krisecentre, væresteder for hjemløse.

Følgeven Aarhus

Følgeven Aarhus matcher psykisk sårbare voksne med frivillige følgevenner. De to skal gå til en fritidsaktivitet sammen. Formålet er at forbedre mulighederne for at dyrke sin fritidsinteresse, møde nye mennesker og indgå i nye fællesskaber.

Hasle Kirkes besøgstjeneste

Besøgstjeneste betyder omsorg for ensomme med samtale, højtlæsning, gåture ect. Frivillige lærer om den eksistentielle samtale - og i det hele taget om det at give omsorg.

Helligåndskirkens Besøgstjeneste

Helligåndskirkens Besøgstjeneste har til formål at afhjælpe ensomhed, at skabe kontakt og øge glæden i hverdagen for sognets svageste borgere.

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær er en social og folkekirkelig hjælpeorganisation, der siden 1912 har haft sit virkeområde blandt samfundets marginaliserede og udstødte mennesker.

Kirkens Korshærs Døgnvarmestue

I døgnvarmestuen kan man få dækket nogle fundamentale behov for varme, mad, bad og hvile. Men vigtigst af alt kan man i døgnvarmestuen opleve menneskeligt nærvær, fællesskab og samtale.

LAFS, Landsforening af Fleks- og skånejobbere

LAFS, Landsforening af Fleks- og skånejobbere er en frivillig forening, der yder råd og vejledning til vore medlemmer, envidere har vi en bisidderordning og afholder cafémøder og kurser.

LAFS, Landsforeningen af Fleks-og skånejobbere

LAFS, Landsforeningen af Fleks-og skånejobbere er en frivillig forening, der yder råd og vejledning til vore medlemmer, endvidere har vi en bisidderordning, som er uden udgift for medlemmer af foreningen Vi afholder cafémøder, relevante kurser for målgruppen, samt bisidderkurser.

Livsværkstederne i Gellerup – Café Vita

I Café Vita er vi med til at skabe fællesskab og social inklusion. Her kan man komme for blot at være som den, man er, eller man kan komme for at være sammen med andre. En del af vores formål er at udvikle og formidle nye metoder i det diakonale og sociale arbejde og sikre alle deltagende, heru

Læseforeningen

Læseforeningen afholder læsegrupper for mange målgrupper, bl.a. psykisk sårbare, ældre og socialt udsatte.

Muhabet Aarhus

Muhabet Aarhus er et multikulturelt værested med særligt fokus på gruppen af psykisk syge og sårbare kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk.

Røde Kors - Besøgstjeneste

Røde Kors’ Besøgstjeneste er et tilbud om at blive besøgsmodtager til alle, der føler sig ensomme eller isolerede og savner personlig kontakt til andre mennesker i hverdagen.

Sanabel - Hånd i hånd kan vi hjælpe

Vi arbejder for at bygge bro mellem etniske indvandrere og etnisk ældre danskere. Foreningen satser desuden på at bidrage i kampen imod madspil ved at sælge madrester og bruge indkomsten herfra til at hjælpe forældreløse børn i fattige lande.

SAND

SAND er en interesseorganisation for nuværende og tidligere hjemløse. Vi arbejder for at afskaffe hjemløshed og forbedre forholdene for de hjemløse, der nu engang er.

Tre Ege

Tre Ege er en selvejende institution under Kirkens Korshær, der tilbyder midlertidigt ophold til hjemløse.

Trøjborg-Riisvangen Besøgstjeneste

Trøjborg-Riisvangen Besøgstjeneste er et fælles initiativ ved Skt. Johannes kirke og Lokalcenter Trøjborg . Vi besøger mennesker i alle aldre, der oplever ensomhed og har brug for en at tale med.

Ufl-Klub8000C

Klubaften for unge med særlig behov mellem 18-30 år

W-Qaraabo

Foreningens formål er at støtte børn og unge med anden etnisk baggrund i fritidslivet og friholde dem for kriminalitet

Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening