Retssystemet

I denne kategori finder du tilbud til straffede og pårørende til straffede. Du finder også tilbud om retshjælp.

Århus Retshjælp

Århus Retshjælp tilbyder private gratis, juridisk rådgivning, samt efter behov sagsbehandling.

Børnenes Konvention

Formidling om børns rettigheder og børnekonventionen.

Café Exit

Café Exit er en organisation, som gennem kultureftermiddage, job‐ og uddannelsesvejledning,juridisk rådgivning, kunstprojekter, samtaler med terapeut og psykolog og meget mere ønsker at støtte ex‐indsatte og indsatte, der gerne vil ”starte på en frisk”.

Den Mobile Retshjælp

Den Mobile Retshjælps opgave er at give gratis juridisk hjælp over telefonen, via e-mail og ved personlig møde efter aftalte til alle borgere og enhver der opholder sig i Danmark.

Den Sociale Retshjælps Fond

Den Sociale Retshjælp tilbyder gratis helhedsorienteret juridisk rådgivning, herunder også gældsrådgivning.

Gellerupparkens Retshjælp

Gellerupparkens Retshjælp tilbyder gratis juridisk rådgivning for ALLE, uanset bopæl og indtægtsforhold.

KRIM Retshjælp

Vi er en retshjælp med frivillige jura-studerende, som sagsbehandler sagerne, disse er primært indenfor strafferet og straf fuldbyrdelse.

Offerrådgivningen i Østjylland

Offerrådgivningen er et supplement til Politiets vejledningsforpligtelser. Borgere i alle politikredsens kommuner kan benytte rådgivningen.

Røde Kors Aarhus – Fængselsbesøgstjenesten

Hos Fængselsbesøgstjenesten er der fokus på at give indsatte et afbræk fra hverdagen. Som indsat har man engang imellem brug for at snakke om hvad der sker uden for murerne, hvilket kan være svært, hvis man ikke får besøg. En tredjedel af indsatte får ikke besøg af hverken venner, familie eller andet netværk. Derfor tilbyder Fængselsbesøgstjenesten, at indsatte kan få en besøgsven. En besøgsven kan være motivation til ønsket om løsladelse, da den indsatte pludselig oplever en form for fællesskab. Alle indsatte har mulighed for at få en besøgsven og det har derfor ikke nogen indflydelse om man har været indsat i en kort eller lang periode.

Røde Kors Aarhus – Midlertidig forældremyndighedsindehaver (MFI)

Som frivillig forældremyndighedsindehaver vil dine opgaver blandt andet være møder med kommunen, hvor du agerer som støtte for den unge. Derudover vil der også være møder med uddannelsesinstitutioner og eventuelle bosteder.

Samt forskellige sociale arrangementer med den unge, alt efter hvad I sammen har lyst til.

Røde Kors Aarhus – Primus Motor

Primus Motor er en mentorordning for løsladte fanger, som skal sikre en god overgang fra fængsel til frihed.

SAVN – børn og pårørende til indsatte

Foreningen tilbyder hjælp og rådgivning til pårørende til indsatte. SAVN har en telefonrådgivning og afholder weekendophold for pårørende ca. en gang om måneden og ungeophold to-tre gange om året. Fagpersoner som f.eks. pædagoger, lærere og psykologer, der er i kontakt med børn, hvis mor eller far sidder i fængsel, er også velkommen til at kontakte SAVN.

Studenterrådets Retshjælp

Retshjælpen tilbyder gratis og anonym rådgivning inden for en række forskellige juridiske sagsområder.