Retssystemet

I denne kategori finder du tilbud til straffede og pårørende til straffede. Du finder også tilbud om retshjælp.

Århus Retshjælp

Århus Retshjælp tilbyder private gratis, juridisk rådgivning, samt efter behov sagsbehandling.

Børnenes Konvention

Formidling om børns rettigheder og børnekonventionen.

Café Exit

Café Exit er en organisation, som gennem kultureftermiddage, job‐ og uddannelsesvejledning,juridisk rådgivning, kunstprojekter, samtaler med terapeut og psykolog og meget mere ønsker at støtte ex‐indsatte og indsatte, der gerne vil ”starte på en frisk”.

Den Mobile Retshjælp

Den Mobile Retshjælps opgave er at give gratis juridisk hjælp over telefonen, via e-mail og ved personlig møde efter aftalte til alle borgere og enhver der opholder sig i Danmark.

Den Sociale Retshjælps Fond

Den Sociale Retshjælp tilbyder gratis helhedsorienteret juridisk rådgivning, herunder også gældsrådgivning.

Gellerupparkens Retshjælp

Gellerupparkens Retshjælp tilbyder gratis juridisk rådgivning for ALLE, uanset bopæl og indtægtsforhold.

Krim

Landsforeningen KRIM yder gratis juridisk hjælp blandt andet til at klage over eller søge erstatning hos politi og fængselsmyndigheder.

Offerrådgivningen i Østjylland

Offerrådgivningen er et supplement til Politiets vejledningsforpligtelser. Borgere i alle politikredsens kommuner kan benytte rådgivningen.

SAVN

SAVN tilbyder støtte og vejledning i forbindelse med de problemer og frustrationer pårørende til indsatte, jævnligt kommer ud for.

Studenterrådets Retshjælp

Retshjælpen tilbyder gratis og anonym rådgivning inden for en række forskellige juridiske sagsområder.

Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening