Psykisk sårbarhed

I denne kategori finder du tilbud til psykisk sårbare inddelt i undergrupper, som henvender sig til konkrete problemstillinger. Under kategorien øvrige findes tilbud, som henvender sig mere generelt til psykisk sårbare. Tilbud til folk med asperges, autisme og ADHD findes under målgruppen sygdom.

123TAL

123TALs formål er at afhjælpe folk med deres taleskræk/præsentationsangst ved at lade medlemmerne øve sig i at tale foran en forsamling.

Angstforeningen Aarhus

Angstforeningens formål er at udbrede kendskabet til angstlidelser og behandlingsmuligheder, samt at formidle kontakt mellem folk med angst.

Bedre Psykiatri Aarhus

BEDRE PSYKIATRI er en landsforening for pårørende til psykiske syge.

Børnehjælpsdagen

Børnehjælpsdagen er en hjælpeorganisation, der støtter anbragte børn og udsatte unge i Danmark

Café Exit

Café Exit er en organisation, som gennem kultureftermiddage, job‐ og uddannelsesvejledning,juridisk rådgivning, kunstprojekter, samtaler med terapeut og psykolog og meget mere ønsker at støtte ex‐indsatte og indsatte, der gerne vil ”starte på en frisk”.

Cafe ODA

Cafe ODA er en social Cafe for mennesker med ikke psykotiske lidelser så som OCD, Depression, Angst, bipolar.

Christianskirkens besøgstjeneste

Christianskirkens besøgstjeneste.

Vi vil gerne være med til at bryde ensomheden.

Dansk PTSD Forening

Vi vil udbedre viden om PTSD Til Alle landets kommuner hospitaler psykiatrien regioner læger og andre behandlere i hele dk.

De Splittergale

De Splittergale er en musik- og gøglertrup og de fleste af truppens medlemmer har, eller har haft, en eller anden form for sindslidelse, og derfor fungerer gruppen også som en stærk selvhjælpsgruppe for de enkelte medlemmer.

Den Venlige Psykiatribrugerforening

Den Venlige Psykiatribrugerforening, er en ny forening, der vil skabe aktivitet, samt skabe netværk for brugerne, ikke kun psykiatribrugere, men alle brugere i Aarhus kommune.

Depressions Foreningen

Depressionsforeningens varetager interesser for patienter med depression og bipolar lidelse (tidligere kaldet manio-depressiv sygdom) og skabe sociale netværk for disse mennesker og deres pårørende.

Det Sociale Netværk

Foreningen Det Sociale Netværk har til formål at sætte fokus på mental trivsel og psykisk sårbarhed.

Efterladte efter selvmord

Efterladte Efter Selvmord har som formål at sikre hjælp og støtte til de efterladte og andre, der berøres af selvmord.

Følgeven Aarhus

Følgeven Aarhus matcher psykisk sårbare voksne med frivillige følgevenner. De to skal gå til en fritidsaktivitet sammen. Formålet er at forbedre mulighederne for at dyrke sin fritidsinteresse, møde nye mennesker og indgå i nye fællesskaber.

Galleri Gallo

Galleri Gallo er et græsrodsgalleri, som udstiller værker af kunstnere, der har -eller haft det - psykisk svært. Psykisk sårbare og sindslidende. Også ”psykisk raske” er velkommen til at udstille i galleriet.

Gallo Gartneriet

Gallo Gartneri har et jordstykke på 2000m2, hvor mennesker med og uden psykiatribaggrund arbejder i haven.

Gallo Huset

Gallo Huset Økologisk Café er et informationscenter om psykiatrien, og det er også en arbejdsplads for psykiatribrugere som frivillige eller i skånejob. Alle er velkommen til at bruge vores økologiske café.

Gallo Kriserådgivning

Gallo Kriserådgivning er en non-profit psykosocial forening, som tilbyder værested samt gratis og anonym samtaleterapi. Derudover har vi en masse
aktiviteter i og ude af huset samt ugentlige fællesspisninger. Vores gæster er alt fra studerende til pensionister, dog tilbyder vi ikke hjælp til personer med alkohol- eller stofmisbrug.

Gallojob

I Gallojob opretter og formidler vi job med løntilskud til førtidspensionister, som har fået førtidspension primært på baggrund af et sårbart sind.

Husrum

Husrum er et sted, hvor unge mellem 16 og 30 år mødes i samtalegrupper med terapeutisk støtte og til caféaftener med frivillige unge.

Katrines Venner

Katrines Venners tilbyder møder, udflugter, udlejning af fritidshus og loppemarked til sindslidende og deres pårørende.

Klubben Fristedet

Klubben Fristedet er et værested for mennesker med sindslidelse eller psykosociale problemer. Klubbens aktiviteter har til formål at styrke den personlige udvikling med henblik på forbedring af livskvalitet, egne kompetencer og bidrage til social inklusion.

LAP, Aarhus Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

LAP er en organisation, hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, tager fælles initiativer, formulerer en politik og stiller krav vedrørende vore egne interesser.

LMS (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade)

LMSs overordnede formål er at give støtte, rådgivning og information til personer, der er ramt af en spiseforstyrrelse eller selvskade samt til pårørende og andre interesserede.

Læseforeningen

Læseforeningen afholder læsegrupper for mange målgrupper, bl.a. psykisk sårbare, ældre og socialt udsatte.

PsykInfo Midt

PsykInfo er et informationscenter, der tilbyder oplysning og rådgivning om sindslidelser, behandling, sociale forhold, aktivitetstilbud og samvær med psykisk syge.

Selvhjælpsgruppen for stemmehørere

Selvhjælpsgruppen for stemmehørere arbejder for at at udveksle erfaringer og herigennem støtte hinanden til at blive bedre til at mestre stemmerne.

Sind Pårørenderådgivning

Sind pårørenderådgivning har til formål at yde rådgivning, vejledning, støtte og undervisning til pårørende til psykisk syge personer.

SIND Ungdom Aarhus

Sind Ungsom Aarhus ønsker med vores klub at skabe fællesskab og rummelighed for psykisk sårbare unge.

Sind-Nettet

Sind-nettet er en frivillig støtte- og kontaktpersonordning, som formidler kontakt mellem psykisk syge og frivillige støtte- og kontaktpersoner.

Sindslidendes Vilkår

Sindslidendes Vilkår er en frivillig social organisation i Aarhus, der driver to aktivitets- og væresteder for psykisk sårbare borgere: aktivitetscafeen Ungezonen og værestedet Bazen.

www.sindnet.dk

Sindnet.dk er et 100 % brugerdrevet gratis online mødested for psykisk sårbare over hele landet på tværs af diagnoser med chat, blogs, forumdebat, brevkasse, info om psykiatri, job på særlige vilkår, fonde og legater

Young Connect Rådgivningen (under KFUMs Sociale Arbejde)

Anonym rådgivningssamtaler til unge mellem 12 og 25 år.