OCD

Cafe ODA

Cafe ODA er en social Cafe for mennesker med ikke psykotiske lidelser så som OCD, Depression, Angst, bipolar.

OCD-Foreningen

OCD-foreningen har til formål at skabe bedre forhold for ikke-psykotiske OCD-patienter gennem støtte, aktiviteter, viden og politisk interessevaretagelse.