Misbrug & afhængighed

I denne kategori finder du tilbud indenfor områderne misbrug og afhængighed. Kategorien er opdelt efter, hvilken form for misbrug og afhængighed, der er tale om, som fx ’Alkohol’, ’Piller og medicin’, ’Sex og afhængighed’ og ‘Stoffer og narkotika’. Under de forskellige underkategorier findes tilbud om rådgivning, væresteder og støttegrupper for pårørende.

Al-Anon Familie Grupperne

Al-Anon Familiegrupperne er et fællesskab for slægtninge og venner af alkoholikere, som deler erfaringer, styrke og håb for at kunne løse problemer.

Anonyme Alkoholikere (AA)

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.

Anonyme Overspisere (OA)

OA er et fællesskab af mennesker, som, ved at dele erfaring, styrke og håb, er under helbredelse fra tvangsmæssig overspisning.

Anonyme Sex og Kærligheds Afhængige (S.L.A.A.)

S.L.A.A. tilbyder hjælp til alle, der har en sex- eller kærlighedsafhængighed eller begge dele, og som ønsker at gøre noget ved det ved hjælp af De tolv trin i S.L.A.A.

BenzoRådgivningen (SIND)

BenzoRådgivningen er et tilbud om information og rådgivning til mennesker der, af den ene eller den anden årsag, er blevet afhængige af sove- og nervemedicin (benzodiazepiner).

Café Exit

Café Exit er en organisation, som gennem kultureftermiddage, job‐ og uddannelsesvejledning,juridisk rådgivning, kunstprojekter, samtaler med terapeut og psykolog og meget mere ønsker at støtte ex‐indsatte og indsatte, der gerne vil ”starte på en frisk”.

Det Blå Sted (Blå Kors)

Det Blå Sted er et socialt dagtilbud til misbrugere, ensomme, udstødte og mennesker med behov for nyt netværk og for at være et sted uden alkohol og rusmidler.

NA (Narcotics Anonymous)

NA er et ikke-kommercielt fællesskab eller samfund af mænd og kvinder, for hvem stoffer var blevet et væsentligt problem.

Reden - KFUKs sociale arbejde

Reden er et fristed for kvinder i en svær livssituation.

Røde Kors Aarhus – PitStop

PitStop tilbyder syge hjemløse eller funktionelt hjemløse et sted hvor de kan komme til hægterne efter udskrivelse fra byens hospitaler. Målgruppen er udskrevne patienter og borgere som ved et ophold på PitStop kan undgå en genindlæggelse. PitStop tager også imod socialt udsatte som trænger til rekreation, når livet af forskellige grunde bliver for vanskeligt.

Tuba - Aarhus

TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere.