Handicap

I denne kategori finder du tilbud til mennesker med handicap. Kategorien er opdelt i underkategorier, så man kan finde de tilbud, som henvender sig specifikt til ens handicap. Under de forskellige underkategorier findes tilbud som interesseorganisationer, information og oplysning, rådgivning og vejledning, netværk, sociale aktiviteter og besøgsvenner. Under ’Øvrige’ findes tilbud som kan have generel interesse.

Aarhus Døveforening

Aarhus Døveforening er en forening hvor formålet er at være sammen med andre fra den samme sproglige minioritetsgruppe. Det er en særlig kultur, døvekulturen som også har en fremtrædende plads i foreningen. Vi har foreningsarrangementer og vi har omtrent 200 medlemmer. Vi er en forening under Danske Døves Landsforbund, som er vores interessepolitiske organisation.

Best Buddies Aarhus

Best Buddies danner venskaber mellem udviklingshæmmede og ikke-udviklingshæmmede.

Brugerklubben i Århus

Brugerklubben i Aarhus varetager brugernes (handicappede med ansatte hjælpere) interesser overfor hjælpernes fagforeninger og overfor Aarhus kommune.

CP Danmark (tidligere Spastikerforeningen)

CP Danmarks lokalafdeling i Østjylland dækker Aarhus og laver arrangementer for mennesker med cerebral parese (spastisk lammelse).

Dansk Blindesamfund i Østjylland

Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, som er opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede.

Danske Døves Landsforbund

Vi tilbyder en besøgsvenneordning for ældre døve, der ønsker besøg af en døv medborger til en sludder på tegnsprog.

Danske Handicaporganisationer Aarhus

Formålet med Danske Handicaporganisationer Aarhus lokalafdelingen er at få de lokale handicaporganisationer til at samarbejde om at gøre forholdene bedre for mennesker med handicap.

Decibel

Decibel er landsforeningen for børn og unge med høretab.

Et liv som ordblind

På Etlivsomordblind.dk kan du læse om livet som ordblind og alle de muligheder der findes der kan hjælpe dig i hverdagen. På Ordtavlen.dk finder du alt den viden om hjælpemidler du har brug for, hvis du har læse- eller stavevanskeligheder.

Foreningen for Stammere

Foreningens formål er at udbrede kendskab til stammen og stammeres vilkår ved at udøve oplysende og rådgivende virksomhed med hensyn til stammens årsag, forebyggelse og behandling.

Glæden

Frivillig forening hvor handicappede og andre sårbare, hjælper andre.

Hasa, Halliwick svømmeklubben for handicappede

Klubben tilbyder svømning og svømmeundervisning efter Halliwickmetoden til børn og voksne med funktionshæmninger og til mennesker, som har vandskræk.

Hjernerystelsesforeningen

Hjernerystelsesforeningen er en landsdækkende patientforening, der arbejder på at gøre en positiv forskel for de mange danskere, der oplever akutte eller længerevarende følger af hjernerystelse - Også kaldet Post Commotionelt Syndrom(PCS)

Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland er en del af en landsdækkende organisation. Vi tilbyder støtte, aktiviteter og undervisning til senhjerneskadede og deres pårørende. Vi har eget værested og tilknyttet socialrådgiver.

Høreforeningen

Foreningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med nedsat hørelse, tinnitus og menière, samt for døvblevne og CI-opererede.

Klub GOD MAD

Madlavningsklub for voksne med udviklingshæmning. Klubben løber af stablen hver onsdag fra kl. 16.30-19.30 på Møllevangsskolen. Klubben drives af en gruppe af engagerede frivillige og en ansat madmor/pædagog. Klubben har eksisteret siden november 2015 og har kørt stabilt siden. Den hører under Voksen handicap i Aarhus kommune.

Lukket i skolernes ferier.

Som frivillig støtter du op om klubben ved at deltage i madklubben om onsdagen. Her hjælper du borgerne med at komme i gang med at tilberede retten og understøtte madlavningsprocessen. Der er ca. 4 frivillige på til hver gang. Der serveres to retter mad.

Som frivillig spiser du med gratis. Derudover kan du deltage i en eller flere forskellige udvalg under klubben med fx at udvikle menuerne; lave billedopskrifter; stå for kommunikation via Facebook og mail, planlægge indløb m.m.

Hvor ofte skal jeg møde i klub GOD MAD?:

Du kan selv planlægge, hvornår du vil komme. Vi bruger både Google drev og favebook til at planlægge vagtskema og kommunikere internt. Minimum deltagelse er dog 1 gang pr. måned.

Landsforeningen Autisme – Kredsforening Østjylland

Landsforeningen Autismes formål er at forbedre vilkårene for mennesker med Autisme-Spektrum Forstyrrelse (ASF), herunder infantil autisme og Aspergers Syndrom.

Lavia - Aarhus

Lavia- Aarhus er en idrætsforening, hvor man uanset handicap har mulighed for at dyrke idræt i fritiden.

NAUK - Netværk for autistiske kvinder

NAUK er en netværks gruppe for kvinder og piger på autismespektret.

Ordblinde / Dysleksiforeningen

Foreningen yder vejledning og rådgivning til ordblinde om hjælpemidler, hjælp til uddannelse, samt hjælp til ordblinde børn og deres forældre.

Peace and friendship international organization

A voluntary, non-profit humanitarian organization, an independent local and international organization.

ULF – Udviklingshæmmedes Landsforbund

ULF er en forening for mennesker, der er udviklingshæmmede.