Grønland

I denne kategori finder du både tilbud til grønlandske børn og unge og tilbud om rådgivning

Det Grønlandske Hus i Aarhus

Det Grønlandske Hus er en servicevirksomhed, der varetager grønlandske interesser i Danmark, og oplyser om grønlandske forhold for alle interesserede.

Foreningen Grønlandske Børn

Foreningen Grønlandske Børn gennemfører projekter, der understøtter udsatte grønlandske børn og unges positive ressourcer og dermed styrker deres ressourcer og kompetencer.

Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening