Flygtninge & indvandrere

I denne kategori finder du tilbud målrettet flygtninge og indvandrere og ’Udenlandske kvinder’, som er oprettet som underkategori. Herunder finder du tilbud målrettet specifikt mod kvinder, som er flygtninge eller indvandrere.

Leder du efter tilbud målrettet specifikt mod grønlændere, så kig under målgruppen ’Grønland’.

Her er tilbud om kurser, undervisning og rådgivning, samt interkulturelle tilbud som mentorordninger og netværksdannelse.

Aarhus Internationale Forening

Foreningens formål er at støtte børn og unge med anden etnisk baggrund i alderen 11-25 år.

Al Nour ungdomsforening

Al Nour ungdomsforening arbejder for at opfylde kulturelle, underholdnings- og uddannelsesmæssige behov hos unge indvandrere.

AYAD - Afghan Youth Organization in Denmark | Aarhus

AYAD arbejder for at styrke sammenholdet mellem unge afghanere i Danmark gennem samfundsrelaterede projekter og sociale aktiviteter.

Barnets Ven

Barnets Ven er en storebror-/storesøsterordning, hvor en frivillig rollemodel fra Red Barnet Ungdom mødes med et udsat barn, der har brug for tryghed,
omsorg og gode oplevelser.

Bilauget

Socialt samvær omkring aktiviteten biavl. Fællesskabet består af folk med mange forskellige baggrunde. Der tales på dansk, arabisk og engelsk.

Bonus Aarhus Udruzenje

BONUS er en frivillig forening af unge med rødder i Bosnien-Hercegovina, der bor, studerer og arbejder i Danmark. Foreningen organiserer sjove og farverige fester, og interessante debatoplæg og foredrag.

Bydelsmødre i Kvindehuset

Kvindehusets bydelsmødre kan hjælpe med det danske sprog, skabe nye netværker og oplyse om rettigheder og pligter, børneopdragelse, skole og fritid og kost og motion.

Dansk Anatolien Ungdom - Ungdomsværkstedet

DAU-Ung er et social fællesskab for børn og unge med rødder i Anatolien og Danmark.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening har til formål at øge forståelsen af det palæstinensiske folks skæbne historisk og kulturelt.

Dansk-Azerbaijansk Venskabsforening (DAV)

DAV består af interesserede azerbaijanere og danskere, som arbejder for kulturforståelse imellem medlemmerne og at fremme en gensidig integration.

Dansk-Iransk Kulturudveksling

Foreningen samler iranere og danskere for at deltage i debatmøder og foredrag.

Den Aktive Kvindeforening

Den Aktive Kvindeforening tilbyder kulturelle arrangementer, underholdende, sportslige, og lærerige aktiviteter for både mødre og børn.

Den Arabiske Kulturforening

Den Arabiske Kulturforening i Brabrand har til formål dels at varetage herboende araberes sociale og kulturelle interesser, dels at arrangere aktiviteter der henvender sig til både voksne, børn og familier

Den Eritreanske Støtteforening

Den Eritreanske Støtteforening blev stiftet i 1993 i Århus efter at Eritrea blev et selvstændigt land.

Den Iranske Kulturforening

Den Iranske Kulturforening (PARS) viser den iranske kultur og historie for og i det danske samfund.

Den Somaliske Kvindeforening i Danmark

Den Somaliske Kvindeforenings formål er at styrke og synliggøre de somaliske piger og kvinders position og muligheder i samfundet både nationalt og internationalt.

Det Somaliske Forbund

Det Somaliske Forbund er en forening, der har til hensigt til at kunne tilbyde en række aktiviteter for de kulturinteresserede mennesker, der på kryds og tværs vil opleve hinandens kulturelle baggrund.

DFUNK – Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk

DFUNK står for en bred vifte af aktiviteter, der alle har til hensigt at skabe bedre vilkår for flygtninge og sætte fokus på centrale flygtninge- og integrationspolitiske spørgsmål.

FitforKids

FitforKids hjælper inaktive og overvægtige børn 7-15 år og deres familier i Aarhus Kommune til et sundere liv.

ForeningsMentor Aarhus

ForeningsMentor Aarhus hjælper udsatte børn og unge ind i foreningslivet.

Frivilligrådgivningen (Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe)

Frivilligrådgivningen tilbyder flygtninge og etniske minoriteter gratis, professionel rådgivning om alle sider af livet i Danmark

Interkulturel Kvindeforening

Interkulturel kvindeforening har til formål at skabe et mødested for kvinder og arbejde for at fremme medlemmernes kultur, samt formidle information om indvandrer- og dansk kultur.

IT-Guide foreningen Gellerup

IT-Guide foreningen Gellerup samler alle med interesse for IT i et fællesskab og for at dele ud af medlemmernes viden til borgere uden IT-kompetencer ved hjælp af gratis kurser.

Kvindemuseets kulturmøder

Kvindemuseets kulturmøder skaber en-til-en-relationer mellem kvinder med flygtninge/indvandrerbaggrund og kvinder solidt forankret i det danske samfund.

Lektiecafé Frydenlund

Lektiecafé Frydenlund giver hjælp til tosprogede børn og unge, der har brug for støtte til lektier.

LGBT Asylum

LGBT Asylum er en gruppe af LGBT-personer - asylansøgere, flygtninge, danske statsborgere og personer med ophold i Danmark. LGBT Asylum arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem og for LGBT-flygtninges rettigheder i Danmark.

Muhabet Aarhus

Muhabet Aarhus er et multikulturelt værested med særligt fokus på gruppen af psykisk syge og sårbare kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk.

Novum

Novum skaber et forum for netværk og erfaringsudveksling for personer med videregående uddannelse og etnisk minoritetsbaggrund.

Peace and friendship international organization

A voluntary, non-profit humanitarian organization, an independent local and international organization.

Piger på Tværs

PPT laver mange forskellige ting, fra sport til pigefester, fra arrangementer til åbent hus og meget andet og henvender sig til piger i alderen 13-25 år.

Red Barnet Ungdom

Red Barnet Ungdoms arbejde for en mere børnevenlig verden er baseret på stærke visioner og værdier.

Red Barnet Ungdoms Lektiecafé

Red Barnet Ungdoms projekt Læringscaféer er et projekt i Red Barnet Ungdom, hvor børn i fra 1.-10. klasse, som har det svært i skolen, kan øve sig i faglig træning gennem aktive læringsøvelser, få hjælp til at lave lektier og skabe nye relationer.

Red Barnet Ungdoms Lektievenner

Red Barnet Ungdom tilbyder hjemmelektiehjælp, hvor den frivillige bliver knyttet til et barn, som den frivillige besøger i barnets hjem et par timer en gang om ugen.

Røde Kors Aarhus – Aarhus Vinterherberg

Aarhus Vinterherberg hjælper hjemløse migranter i årets koldeste måneder. Formålet er at dække behovet for nattesøvn, mad og fællesskab til hjemløse migranter, der ikke har været i stand til at finde en stabil boligsituation for vinteren.

Røde Kors Aarhus – Mere mad – Mere mening

Mere Mad - Mere Mening er et koncept udviklet på baggrund af ønsket om at hjælpe flygtninge og udsatte borgere med at få varieret og billig mad. Aktiviteten er et bæredygtigt projekt, som bekæmper madspild samtidig med at økonomisk pressede borgere får en hjælpende hånd.

Røde Kors Aarhus – Midlertidig forældremyndighedsindehaver (MFI)

Som frivillig forældremyndighedsindehaver vil dine opgaver blandt andet være møder med kommunen, hvor du agerer som støtte for den unge. Derudover vil der også være møder med uddannelsesinstitutioner og eventuelle bosteder.

Samt forskellige sociale arrangementer med den unge, alt efter hvad I sammen har lyst til.

Somalisk Sundhedsforbund

Forening, som har til formål at fremme sundheden for somalier i Danmark og Somalia. Derudover hjælpe unge med uddannelse, samt skabe et netværk for de professionelle somaliere i Danmark.

Taldansk café

Taldansk café er en samtalecafé, hvor folk der gerne vil lære at tale bedre dansk, kan komme og tale dansk med en frivillig dansker. Vi taler med folk fra hele verden og med meget forskellige baggrunde. Alle er velkomne til at komme og tale dansk i Taldansk café.

TNT VIET-MEDIA

Vi beskæftiger os med radio / TV-udsendelser på dansk/vietnamesisk og samarbejder særligt med unge spirende talenter inden for medie, musik, sang og dans.

Tusindfryd

Lektiehjælpen Tusindfryd tilbyder lektiehjælp og samtaletræning til mennesker med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Unge4Unge

UNGE4UNGE er et kriminalpræventivt netværk, der består af unge i aldersgruppen 15-25 år, der stræber efter at forebygge kriminalitet blandt unge i 8-15 års alderen i Aarhus Vest.

Venskabsforeningen for ældre danskere og indvandrere

Venskabsforeningen opbygger netværk for ældre danskere og indvandrere med kurser og arrangementer.

Vi-Senior (Netværk for vietnamesiske ældre)

Vi-Senior er et netværk for vietnamesiske ældre til forebyggelse af ensomhed. Derudover samarbejder vi om at bringe kulturelle oplevelser ud til ældre borgere, hvor de er: på lokalcentre, plejehjemme samt til sommer- og gadefest i lokalområderne. Både netværksdelen og deres aktiv deltagelse i samfundet er en væsentlig mediator for deres livskvalitet og sundhed.

Young Connect Rådgivningen (under KFUMs Sociale Arbejde)

Anonym rådgivningssamtaler til unge mellem 12 og 25 år.