Familie & forældre

Tilbud om rådgivning og støtte, sorggrupper og sociale aktiviteter målrettet familier.

Al-anon, Alateen Aarhus

Al-Anon er et fællesskab af slægtninge og venner til alkoholikere. De deler erfaring, styrke og håb for at blive bedre til at takle deres liv og problemer.

I over 55 år har Al-Anon (som inkluderer Alateen for yngre medlemmer) tilbudt styrke og håb for familie og venner af alkoholikere. Man regner med, at fire menneskers liv bliver berørt for hver alkoholiker. Alkoholisme er en familiesygdom. Uanset hvilket forhold du har til en alkoholiker, og uanset om de drikker eller ej, vil alle, som har været påvirket af en andens drikkeri, kunne finde løsninger i Al-Anon, der fører til et sundere liv.

Baba – fordi far er vigtig

Baba er en indsats for fædre, der ønsker at være med til at gøre en forskel for børn og familier i sit lokalområde. Som frivillig deltager man i et stærkt
fællesskab af fædre, der bliver klædt på til at styrke fædres deltagelse i børns liv og som er med til at sætte fokus på farrollen gennem samtaler med andre fædre, samt planlægning af aktiviteter for fædre, børn og familier.

Baglandet

Baglandet er mødested og rådgivning for nuværende og tidligere anbragte børn, unge og voksne.

Café Egå

Hver onsdag kl. 19.00-21.00 på Bosted på Egå Mosevej • Social café-hygge • Hverdagsrådgivning • Samtaletræning • Cykelværksted

DUI LEG og VIRKE Aarhus

DUI-LEG og VIRKE Aarhus arrangerer aktivitetsaftener, ture, lejre og uddannelse for børn, unge og deres familier.

FBU Forældrelandsforeningen, Region Midtjylland

FBU ForældreStøtte tilbyder uvildig, kvalificeret rådgivning og støtte til forældre, som er i kontakt med kommunen, fordi deres barn har behov for særlig støtte.

FBU ForældreStøtte

Tilbyder uvildig, kvalificeret rådgivning og støtte til forældre, som er i kontakt med kommunen, fordi deres barn har behov for særlig støtte.

Folkekirkens familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte yder støtte til almindelige forældre, der har brug for et kærligt skub eller støtte til at skabe bedre trivsel for deres børn. Støtten gives via frivillige, der støtter forældrene i hjemmet og gennem kurser og forløb for par og skilte forældre.

Foreningen Far

Foreningen Far rådgiver om forældremyndigheds- og samværsområdet, samt om forældresamarbejde med fokus på barnet.

ForældreTelefonen (Børns Vilkår)

ForældreTelefonen er et anonymt rådgivningstilbud til forældre og pårørende, som ønsker råd og vejledning om børn og unge i alle aldersgrupper.

HOME START Aarhus

HOME-START er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen.

Jysk Børneforsorg / Fredehjem

Jysk børneforsorg/Fredehjem er som navnet antyder, en sammenslutning af to foreninger - Jysk børneforsorg og Fredehjem. De to pionergerninger og et fælles folkekirkeligt idégrundlag er det, der er basis for foreningens aktiviteter i dag.

Landsforeningen Ligeværd

Foreningsfællesskabet Ligeværd arbejder for at skabe bedre uddannelses-, arbejds-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov.

Landsforeningen Spædbarnsdød

Landsforeningen Spædbarnsdød tilbyder gratis rådgivning og terapeutiske samtaler til forældre og pårørende. 

Tilbuddet gælder både ved dødsfaldet og kommende graviditeter. 

Mandecentret

I mandecentret møder du professionelle medarbejdere, som giver dig gratis personlig og anonym rådgivning for at gøre en vanskelig tid lettere for dig efter skilsmisse eller brudt parforhold.

Mødrehjælpens Lokalforening i Aarhus

Aarhus lokalforening er sat i verden for at støtte og lave spændende aktiviteter og udflugter for mødre, fædre og børnefamilier i Aarhus området.

Mødrehjælpens rådgivning

Mødrehjælpen er en organisation, der rådgiver og støtter børnefamilier, som har det svært.

NEFOS - Netværket for selvmordsramte

NEFOS er en organisation, der yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling - enten selvmord, selvmordsforsøg eller taler om/har talt om at tage sit eget liv. Det er meget forskelligt, hvordan krise og sorg bearbejdes ved selv

Oxfam IBIS

Oxfam IBIS bekæmper global ulighed gennem forskellige projekter – både internationalt og lokalt!

Peace and friendship international organization

A voluntary, non-profit humanitarian organization, an independent local and international organization.

Præmaturforeningen

Præmaturforeningen er en landsdækkende støtteforening for præmature børn og deres pårørende.

SAMVÆRD

Vi skaber rammerne for de værdifulde, nærværende og meningsfulde møder mellem forskellige generationer, livsvilkår og baggrunde.