Familie & forældre

I denne kategori finder du tilbud til familier og forældre. Her kan du finde tilbud om rådgivning og støtte, samt tilbud om sorggrupper og sociale aktiviteter for hele familien.

baba – Fædre for Forandring

baba - Fædre for forandring arbejder for at styrke fædres deltagelse i børns liv. baba tilbyder et koncept for en fædreindsats, der er bæredygtig, let tilgængelig og tilpasset målgruppen af fædre.

Baglandet

Baglandet er mødested og rådgivning for nuværende og tidligere anbragte børn, unge og voksne.

Café Egå

Hver onsdag kl. 19.00-21.00 på Bosted på Egå Mosevej • Social café-hygge • Hverdagsrådgivning • Samtaletræning • Cykelværksted

Change To Champions

Change To Champions er en frivillig organisation, som har til formål, at hjælpe familier med dårlig økonomi, til at betale deres kontingenter eller lignende, i sin sportsforening.

DUI-LEG og VIRKE Aarhus

DUI-LEG og VIRKE Aarhus arrangerer aktivitetsaftener, ture, lejre og uddannelse for børn, unge og deres familier.

FBU Forældrelandsforeningen, Region Midtjylland

FBU ForældreStøtte tilbyder uvildig, kvalificeret rådgivning og støtte til forældre, som er i kontakt med kommunen, fordi deres barn har behov for særlig støtte.

FBU ForældreStøtte

Tilbyder uvildig, kvalificeret rådgivning og støtte til forældre, som er i kontakt med kommunen, fordi deres barn har behov for særlig støtte.

Folkekirkens familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte yder støtte til almindelige forældre, der har brug for et kærligt skub eller støtte til at skabe bedre trivsel for deres børn. Støtten gives via frivillige, der støtter forældrene i hjemmet og gennem kurser og forløb for par og skilte forældre.

Foreningen Far

Foreningen Far rådgiver om forældremyndigheds- og samværsområdet, samt om forældresamarbejde med fokus på barnet.

ForældreTelefonen (Børns Vilkår)

ForældreTelefonen er et anonymt rådgivningstilbud til forældre og pårørende, som ønsker råd og vejledning om børn og unge i alle aldersgrupper.

HOME START Aarhus

HOME-START er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen.

Jysk Børneforsorg / Fredehjem

Jysk børneforsorg/Fredehjem er som navnet antyder, en sammenslutning af to foreninger - Jysk børneforsorg og Fredehjem. De to pionergerninger og et fælles folkekirkeligt idégrundlag er det, der er basis for foreningens aktiviteter i dag.

Landsforeningen Ligeværd

Foreningsfællesskabet Ligeværd arbejder for at skabe bedre uddannelses-, arbejds-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov.

Landsforeningen spædbarnsdød

Foreningen støtter og rådgiver forældre og deres pårørende i forbindelse med spædbarnsdød, afskeden med barnet og i den efterfølgende sorgperiode.

Mandecentret

I mandecentret møder du professionelle medarbejdere, som giver dig gratis personlig og anonym rådgivning for at gøre en vanskelig tid lettere for dig efter skilsmisse eller brudt parforhold.

Mødrehjælpens rådgivning i Aarhus

Mødrehjælpen er en organisation, der rådgiver og støtter børnefamilier, som har det svært.

Mødrehjælpens Unge familier på vej

Mødrehjælpens ’Unge familier på vej' skal hjælpe unge, sårbare gravide og mødre i gang med uddannelse og job, samt styrke dem i forældrerollen.

NEFOS - Netværket for selvmordsramte

NEFOS er en organisation, der yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling - enten selvmord, selvmordsforsøg eller taler om/har talt om at tage sit eget liv. Det er meget forskelligt, hvordan krise og sorg bearbejdes ved selv

Peace and friendship international organization

A voluntary, non-profit humanitarian organization, an independent local and international organization.

Præmaturforeningen

Præmaturforeningen er en landsdækkende støtteforening for præmature børn og deres pårørende.

Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening