Caféer og væresteder

Café Parasollen

Café Parasollen er et alkohol/stoffrit sted, hvor alle er velkommen, og det er "kirkens dagligstue" og "mors køkken".

Frelsens Hær

Frelsens Hær er en international bevægelse, der arbejder i korps over hele landet. Frelsens Hær driver blandt andet krisecentre, væresteder, herberg, børnelejre og genbrugsbutikker.

Kirkens Korshærs Døgnvarmestue

I døgnvarmestuen kan man få dækket nogle fundamentale behov for varme, mad, bad og hvile. Men vigtigst af alt kan man i døgnvarmestuen opleve menneskeligt nærvær, fællesskab og samtale.

Livsværkstederne i Gellerup – Café Vita

I Café Vita er vi med til at skabe fællesskab og social inklusion. Her kan man komme for blot at være som den, man er, eller man kan komme for at være sammen med andre. En del af vores formål er at udvikle og formidle nye metoder i det diakonale og sociale arbejde og sikre alle deltagende, heru

Muhabet Aarhus

Muhabet Aarhus er et multikulturelt værested med særligt fokus på gruppen af psykisk syge og sårbare kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk.