Børn & Unge

I denne kategori finder du tilbud målrettet børn og unge. Her er både tilbud om rådgivning, væresteder og sorggrupper, samt tilbud om ferier og samvær med voksne. I kategorien findes også tilbud til socialt udsatte og psykisk sårbare børn og unge. Leder du efter tilbud til grønlandske børn, findes de under kategorien ’Grønland’. Kriminalpræventive tilbud til unge flygtninge og indvandrere findes under kategorien ’Flygtninge og Indvandrere’.

AFS Interkultur

AFS Interkultur tilbyder udvekslingsophold for unge.

Aktion Børnehjælp

Aktion Børnehjælp støtter uddannelse og rettigheder for udsatte børn i Indien. Det gør vi dels gennem bæredygtige projekter for både by- og landbefolkningen på skoler og i lokalområder, gennem vores fadderskabsprogram samt events, filmaftener, genbrugsforretninger m.m. her i Danmark.

Baglandet

Baglandet er mødested og rådgivning for nuværende og tidligere anbragte børn, unge og voksne.

Barnets Ven

Barnets Ven er en storebror-/storesøsterordning, hvor en frivillig rollemodel fra Red Barnet Ungdom mødes med et udsat barn, der har brug for tryghed,
omsorg og gode oplevelser.

Bilauget

Socialt samvær omkring aktiviteten biavl. Fællesskabet består af folk med mange forskellige baggrunde. Der tales på dansk, arabisk og engelsk.

Bryd Tavsheden

Bryd Tavsheden hjælper børn og unge der er udsat for familievold eller kærestevold. Vi tilbyder anonym, professionel rådgivning over telefon, chat og webbrevkasse.

Børn & Unges Mærkesager

Vi laver konfirmations mad til mindre bemidlede familier. I 2017 lavede vi 2000 kuverter og dækkede hele landet.

Børn, Unge og Sorg

Børn, Unge & Sorg er en rådgivning for børn og unge op til 28 år med alvorligt syge eller døde forældre/søskende.

Børnehjælpsdagen

Børnehjælpsdagen er en hjælpeorganisation, der støtter anbragte børn og udsatte unge i Danmark

Børns Voksenvenner, Aarhus

Børns Voksenvenner Århus skaber venskaber mellem børn med et spinkelt socialt og familiemæssigt netværk og frivillige, ressourcestærke voksne.

Café Egå

Hver onsdag kl. 19.00-21.00 på Bosted på Egå Mosevej • Social café-hygge • Hverdagsrådgivning • Samtaletræning • Cykelværksted

Change To Champions

Change To Champions er en frivillig organisation, som har til formål, at hjælpe familier med dårlig økonomi, til at betale deres kontingenter eller lignende, i sin sportsforening.

Chess House

Chess House tilbyder alle sine medlemmer et hyggeligt miljø og mødested for skakspillere i alle aldre. Programmet omfatter onsdags- og weekendturneringer med lang betænkningstid, lynturneringer hver fredag, hurtigskakturneringer, skakforedrag samt undervisning og turneringer målrettet børn og u

Cirkus Tværs

Cirkus Tværs er et såkaldt socio/kulturelt projekt, der med cirkus som værktøj arbejder med børn og unge forholdsvis fra lokalområdet, Gellerup.

Cyberhus, Center for Digital Pædagogik

Cyberhus er et online værested med rådgivning for børn og unge.

Det Sociale Netværk

Foreningen Det Sociale Netværk har til formål at sætte fokus på mental trivsel og psykisk sårbarhed.

DFUNK – Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk

DFUNK står for en bred vifte af aktiviteter, der alle har til hensigt at skabe bedre vilkår for flygtninge og sætte fokus på centrale flygtninge- og integrationspolitiske spørgsmål.

DUI-LEG og VIRKE Aarhus

DUI-LEG og VIRKE Aarhus arrangerer aktivitetsaftener, ture, lejre og uddannelse for børn, unge og deres familier.

Et liv som ordblind

På Etlivsomordblind.dk kan du læse om livet som ordblind og alle de muligheder der findes der kan hjælpe dig i hverdagen. På Ordtavlen.dk finder du alt den viden om hjælpemidler du har brug for, hvis du har læse- eller stavevanskeligheder.

FitforKids

FitforKids hjælper inaktive og overvægtige børn 7-15 år og deres familier i Aarhus Kommune til et sundere liv.

Foreningen BogSpiloppen

Højtlæsning, bøger og understøttende aktiviteter for udsatte børn i daginstitutioner.

ForeningsMentor Aarhus

ForeningsMentor Aarhus hjælper udsatte børn og unge ind i foreningslivet.

Jysk Børneforsorg / Fredehjem

Jysk børneforsorg/Fredehjem er som navnet antyder, en sammenslutning af to foreninger - Jysk børneforsorg og Fredehjem. De to pionergerninger og et fælles folkekirkeligt idégrundlag er det, der er basis for foreningens aktiviteter i dag.

KFUM og KFUK i distrikt Aarhus

KFUM og KFUK er en kristen børne- og ungdomsbevægelse, der arbejder ud fra en vision om, at børn og unge skal vide, de kan tro på Gud, og at Gud tror på dem.

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær er en social og folkekirkelig hjælpeorganisation, der siden 1912 har haft sit virkeområde blandt samfundets marginaliserede og udstødte mennesker.

Landsforeningen Ung Uden Mobning

Landsforeningen UUM giver konkret hjælp og støtte til mobberamte børn, unge og deres familier. Vi udbreder forståelsen for hvad mobning er, hvorfor det opstår og hvad vi kan gøre for at sikre sunde og tolerante fællesskaber hvor der er plads til forskelligheder – og plads til alle.

LEO Club Aarhus

LEO er en velgørenhedsorganisation under LIONS International - verdens største private hjælpe-organisation. Vores medlemmer er i alderen 16 - 30 år, og vi kæmper alle for at gøre en forskel - både lokalt, nationalt og internationalt. Ligesom Lions diskuterer vi hverken politik eller religion

Læseværter

Læseværter er en del af Frivilliggruppen Aarhus under Frivillignet – en del Dansk Danskflygtningehjælp.

Natteravnene (en del af Fonden for Socialt Ansvar)

Natteravnene er med til at skabe øget social værdi, gennem omsorg og forebyggende indsats. De er desuden medvirkende til øget livsglæde, trivsel og gode fællesskaber især blandt børn og unge i det offentlige rum.

Natteravnene - Tilst

Natteravnene - Tilst arbejder for at være synlige i lokalområdet og dermed vise ansvarlighed for børn og unges færden.

Peace and friendship international organization

A voluntary, non-profit humanitarian organization, an independent local and international organization.

Red Barnet Ungdoms Lektiecafé

I Red Barnet Ungdoms Lektiecafé styrker de frivillige de faglige ressourcer hos børn og unge via hjælp til lektielæsning.

Red Barnet Ungdoms Lektievenner

Red Barnet Ungdom tilbyder hjemmelektiehjælp, hvor den frivillige bliver knyttet til et barn, som den frivillige besøger i barnets hjem et par timer en gang om ugen.

Red Barnets Feriebørnskontor

Red Barnets Feriebørnskontor formidler ferie og weekendophold for børn i alderen 5-15 år.

Somalisk Unge og Forældreråd

Det er en frivillig forening, der tilbyder fritidsaktiviteter primært til unge i skolealderen, som er bosiddende i Viby og omegn.

Studerende og Sorg

'Studerende og Sorg' yder støtte til studerende i sorg – primært gennem afvikling af frivilligt drevne sorggrupper

TNT VIET-MEDIA

Vi beskæftiger os med radio / TV-udsendelser på dansk/vietnamesisk og samarbejder særligt med unge spirende talenter inden for medie, musik, sang og dans.

Ungdommens Røde Kors Aarhus

Ungdommens Røde Kors Aarhus er en stor og dynamisk gruppe af cirka 350 aktive frivillige, der arbejder for at forbedre forholdene for de udsatte børn og unge i byen

Ungezonen

Ungezonen er et aktivitets- og værested for unge mennesker i alderen 18-35 år med sociale og/eller psykiske vanskeligheder.

Venskabsgrupper (Red Barnet Ungdom)

Venskabsgrupper er fritidsaktiviteter for børn i flygtningefamilier, der har til formål at etablere venskaber mellem børn i samme situation og nabolag.

Ventilen

Ventilen Aarhus er et mødested for unge i alderen 15-25 år, som føler sig ensomme. Der er fokus på sociale relationer og dannelse af netværk.

W-Qaraabo

Foreningens formål er at støtte børn og unge med anden etnisk baggrund i fritidslivet og friholde dem for kriminalitet

Young Connect Rådgivningen (under KFUMs Sociale Arbejde)

Anonym rådgivningssamtaler til unge mellem 12 og 25 år.

Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening