Boligsocialt arbejde

I denne kategori finder du tilbud om rådgivning og sociale aktiviteter indenfor det boligsociale arbejde. Det er både tilbud til beboere i et afgrænset geografisk område og tilbud under beboerhuse eller beboerforeninger

Barnets Ven

Barnets Ven er en storebror-/storesøsterordning, hvor en frivillig rollemodel fra Red Barnet Ungdom mødes med et udsat barn, der har brug for tryghed,
omsorg og gode oplevelser.

Beboerhuset Tousgårdsladen

Beboerhuset Tousgårdsladen er et beboerhus med forskellige aktiviteter.

Beboernes Hus i Sølystgade

Beboernes Hus er et aktivitetssted for kvarterets beboere, institutioner og foreninger.

Brabrand boligforening beboerrådgivning

Brabrand boligforening tilbyder rådgivning og vejledning.

Den boligsociale helhedsplan Gellerup Tovshøj, Brabrand Boligforening

Lektiecafé for udsatte unge i hjertet af Gellerup.

Foreningernes Hus

Foreningernes Hus holder foreningsaktiviteter, undervisning, kulturarrangementer og andre tilbud til beboere og gæster.

Kulturhus Herredsvang

Kulturhus Herredsvang er et mangfoldigt hus, som har åbent alle hverdage.

Trivselshuset

Trivselshuset byder en række af faste aktiviteter og forskellige arrangementer for både børn og voksne.

Vejlby Vest

Vejlby Vest medvirker til at skabe et godt bomiljø i form af socialt fællesskab, kontakt mellem naboer, rummelighed og tolerance.

Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening