Ældre

I denne kategori finder du tilbud til ældre som for eksempel motions- og sociale aktiviteter og interesseorganisationer.

Hvis du leder efter besøgstjenester så kig under målgruppen ’Socialt udsatte’. Under målgruppen ’Handicap’ finder du også tilbud om besøgsvenner til ældre. Interkulturelle tilbud til ældre findes under målgruppen ’Flygtninge og indvandrere’.

Åby Sogns Besøgstjeneste

Åby Sogns Besøgstjeneste for personer bosiddende i Åby Sogn, Åbyhøj.

Århus Senior Forening

Århus Senior Forening tilbyder medborgere aktiviteter, besøgstjeneste, tryghedsopkald og gratis juridisk rådgivning på et frivilligt grundlag.

Besøgstjenesten Beder-Malling-Ajstrup

Besøgstjenesten tilbyder ældre i området et besøg af en besøgsven en gang om ugen eller hver 14. dag – efter ønske/behov.

Hasle Kirkes besøgstjeneste

Besøgstjeneste betyder omsorg for ensomme med samtale, højtlæsning, gåture ect. Frivillige lærer om den eksistentielle samtale - og i det hele taget om det at give omsorg.

Læseforeningen

Læseforeningen afholder læsegrupper for mange målgrupper, bl.a. psykisk sårbare, ældre og socialt udsatte.

Venskabsforeningen for ældre danskere og indvandrere

Venskabsforeningen opbygger netværk for ældre danskere og indvandrere med kurser og arrangementer.

Ældre Sagen

Ældre Sagen virker for de ældres sag via sikring af medindflydelse og medbestemmelse, at tale de ældres sag over for lovgivningsmagten og at opfylde ældres ønsker om bl.a. samvær og muligheder for at klare sig bedst muligt.

Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Find forening